Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKristensen, Alfhild
dc.date.accessioned2018-01-03T09:14:29Z
dc.date.available2018-01-03T09:14:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2474245
dc.description.abstractHvordan opplever teknologibaserte inkubatorbedrifter at verdi samskapes i inkubasjon? I denne studien har jeg ønsket å finne en indikasjon på dette spørsmålet. Studien er gjennomført som en kvalitativ undersøkelse hvor jeg har intervjuet teknologibaserte inkubatorbedrifter i en norsk inkubator. Det fremvoksende perspektivet service-dominant logic er det teoretiske fundamentet for studien. Dette er et nytt perspektiv for forskning i dette feltet. Studien tar for seg relasjonen og prosessen mellom inkubator og inkubatorbedrifter i inkubasjon, sett fra inkubatorbedriftenes perspektiv. Det finnes mindre forskning med denne vinklingen, og studien gir dermed et bidrag til dette forskningsgapet. Innledningsvis vil leser bli presentert for inkubator som offentlig virkemiddel for innovasjon og vekst. Historien om fremveksten av inkubatorer blir også kort presentert. Denne informasjonen, sammenflettet med det teoretiske fundamentet for studien, danner grunnlag for forskningsspørsmål og den overordnede problemstillingen. Teoretisk fundament gis i oppgavens teoridel. Begrunnelser for metodevalg, samt resultater legges frem i egne kapitler. I oppgavens diskusjonsdel belyser jeg hva funnene kan fortelle sett opp mot relevant teori. Studien slår fast at de teknologibaserte inkubatorbedriftene har opplevd at verdi ble samskapt gjennom interaksjon med inkubator. I tillegg kom det tydelig frem at verdi i betydelig grad ble opplevd samskapt også inkubatorbedriftene imellom. Inkubatorbedriftene er unike, og vurderte inkubators verdiforslag og verdi av samskaping ulikt. I avsluttende del av oppgaven redegjør jeg for implikasjoner, studiens begrensninger og videre forskningsbehov, samt vurdering av studiens reliabilitet og validitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectinnovasjonnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectinkubatornb_NO
dc.titleSamskaping i en teknologibasert inkubator - En kvalitativ studie fra inkubatorbedrifters perspektivnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel