Show simple item record

dc.contributor.authorMyhre, Siri-Anett
dc.date.accessioned2017-11-16T13:07:37Z
dc.date.available2017-11-16T13:07:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466705
dc.description.abstractAndelen eldre i verden er økende og stadig flere mennesker bor urbane strøk. WHO opprettet et globalt nettverk for aldersvennlige byer i 2010 for å møte denne utviklingen. Oslo ble medlem i 2014. Aldersvennlige omgivelser omfatter alle samfunnsområder fra transport til helse- og sosialtjenester. Involvering av eldre innbyggere blir vektlagt som et prinsipp i alle faser av utviklingen av en aldersvennlig by. Formålet med studien er å belyse medvirkning fra eldre innbyggeres perspektiv. Problemstillingen handler om hvordan eldre innbyggere kan medvirke i utviklingen av Oslo som en aldersvennlig by. Det omfatter eldre innbyggeres opplevelse av hvilke forhold som har betydning for muligheten til å medvirke og hvilke tilnærminger som kan benyttes for å bidra til medvirkning. Studien har en kvalitativ tilnærming, og det er benyttet intervju for å innhente data. Utvalget besto av ti informanter i alderen 68 til 84 år fra fire bydeler i Oslo. Det ble benyttet en bricolagetilnærming med elementer fra ulike metoder i datanalysen. Funnene er sett i sammenheng med teorier knyttet til medvirkning og aldring samt et helsefremmende perspektiv. Studien belyser at eldre innbyggere er en heterogen gruppe. Dette har sammenheng med faktorer som helse, levekår og sosial status. Inkludering av sårbare eldre ble vektlagt for å fremme medvirkning for eldre innbyggere. Digitalisering av samfunnet, tilgang til informasjon og tilgjengelig transport er forhold som kan påvirke mulighetene for å medvirke. Ved manglende tilrettelegging kan kommunen gå glipp av viktige perspektiver i arbeidet med å utvikle en aldersvennlig by. 3 Det ble vektlagt at eldre mennesker kan være en ressurs. Stereotype oppfatninger om eldre mennesker kan ha betydning for muligheten til å medvirke. Endring av holdninger til eldre mennesker kan være derfor være et viktig innsatsområde for videre arbeid. Studien viser at eldre innbyggeres muligheter for å medvirke i utviklingen av Oslo som en aldersvennlig by er en del av en kompleks sammenheng der både individuelle og samfunnsmessige faktorer har betydning. Det er derfor vesentlig å benytte helhetlige og tverrsektorielle tilnærminger som tar hensyn til de forholdene som påvirker mulighetene for medvirkning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectHelsefremmende arbeidnb_NO
dc.subjectAldersvennlige byernb_NO
dc.subjectOslonb_NO
dc.titleAldersvennlige Oslo – hvordan kan eldre innbyggere medvirke i utviklingen av en aldersvennlig bynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record