Show simple item record

dc.contributor.authorHussainbore, Zinat
dc.date.accessioned2017-10-24T12:08:57Z
dc.date.available2017-10-24T12:08:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461821
dc.description.abstractI Norge er det i dag om lag 78 000 personer som lever med demens. Pårørende er anslått å være nærmere 300 000, hvorav mange er ektefeller som ivaretar sin partner i deres felles hjem. Rullerende avlastning er et godt tilbud til dem når de har behov for det. Tidligere forskning indikerte at noen pårørende opplevde vanskeligheter med å ivareta egen behov, til tross for at pasienten var på avlastning i institusjon. HENSIKT: Hensikten med denne studien er å utforske og beskrive ektefellers opplevelser knyttet til deres egen hverdag, både når partner er hjemme og når partner er på rullerende avlastning. METODE: Resultatene i denne studien er basert på seks samtaleintervjuer som ble utført hos ektefeller til personer med demens, der man benyttet seg av rullerende avlastning. RESULTATER: Resultatene viste at ektefellene opplevde motstridende følelser i det daglige og strevde med å balansere egne behov i forhold til partner sitt behov for hjelp og oppfølgning. De opplevde avlastning som nødvendig, men fortsatt allikvel å besøke sin partner på sykehjemmet. Ektefellene hadde vanskelig for å gi slipp, og hadde motstridende følelser knyttet til å benytte seg av rullerende avlastning. Ektefellene opplevde de to til tre første gangene som de verste, og de fortalte for eksempel at deres dårlige samvittighet avtok etter hvert som sykdommen hos partneren ble verre. KONKLUSJON: Denne studien hadde få deltakere, men viste at det er et område som betyr mye for ektefellene, derfor bør dette området prioriteres og forskes videre på. De seks ektefellene i denne studien opplevde hverdagslivet i hjemmet sammen med partner, og tiden uten partner, som like vanskelig. De opplevde at det er to ulike hjem/virkeligheter for deres partner, som de som ektefeller må forholde seg tilnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectgeriatrinb_NO
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subjectpårørendenb_NO
dc.subjectavlastningnb_NO
dc.titleEktefellers opplevelser av hverdagslivet når deres partner med demens benytter seg av rullerende avlastning i sykehjemnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber77nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record