Show simple item record

dc.contributor.authorReitan, Anita Fosterud
dc.date.accessioned2017-10-24T10:51:51Z
dc.date.available2017-10-24T10:51:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461737
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Graviditet og røntgenstråling er et tema som kan skape bekymring hos både helsepersonell og gravide. Det er mye usikkerhet rundt hva et foster tåler av stråledose og hvor stor risikoen er for fosterskader etter gjennomført røntgenundersøkelse. For å unngå bekymringer, samt avverge feil avgjørelser, er det viktig at helsepersonell har kompetanse om temaet og kan formidle kunnskap på en slik måte at pasienten føler seg trygg. Det er viktig å sikre at gravide får gjennomført nødvendige røntgenundersøkelser og at det ikke blir anbefalt abort på bakgrunn av røntgenundersøkelsen, noe det ikke er indikasjon for. Tidligere forskning har vist at det er mangelfull kompetanse hos leger innen graviditet og røntgenstråling, til tross for at det er tilgjengelig kunnskap om temaet. En kartlegging gjennomført av Statens strålevern, viser at det er få utdanninger i Norge som tilfredsstiller antall timer med strålevernsundervisning anbefalt av International Commission on Radiological Protection (ICRP) og Europeisk Union (EU). Hensikten med dette prosjektet er å formidle strålevernmessige anbefalinger til helsepersonell, slik at de grunnleggende og nødvendige kunnskapene blir sikret. Metoder: Kvalitativ undersøkelse: Semistrukturert intervju av to fastleger for å kartlegge hvilke temaer som var aktuelle i en informasjonsfilm og hvordan disse burde bli formidlet i film. Filmproduksjon: Produsere en kort målrettet, forskningsbasert film for å gjøre eksisterende kunnskap enklere og mer tilgjengelig. Kvantitativ undersøkelse: Spørreundersøkelse for å vurdere fastlegenes kunnskap og effekt av film. Svarprosenten ble 8,5. Svarene ble ikke analysert ved hjelp av statistiske metoder på grunn av lav svarprosent, men det ble sett på trender. Etiske hensyn: Prosjektet er godkjent av Norsk senter for forskningsdata AS. Respondentene er inkludert i prosjektet ved skriftlig, informert samtykke. Resultater: Graviditet og røntgenstråling er et tema som er aktuelt for fastleger, hvor de har behov for økt kompetanse. Film er et egnet media for å formidle kunnskap om temaet, og film kan forenkle, forkorte og tydeliggjøre et budskap. Filmen «Graviditet og røntgen» har tatt utgangspunkt i anbefalinger og tilgjengelig kunnskap, og formidlet dette via dialog, fortellerstemme og tekstplakater. Filmen består av5 case som viser eksempler på hvordan nødvendigheten av røntgenundersøkelser av gravide bør bli vurdert. Spørreundersøkelsen viste at kunnskapen til fastlegene ble økt i etterkant av filmvisning. Konklusjon: Ved å bruke målrettet, forskningsbasert kunnskap med film som virkemiddel, kan vi mest sannsynlig heve kunnskapen hos fastleger innen temaet graviditet og røntgenstråling. Kunnskapen til fastlegene i forkant av film var ikke i tråd med anbefalingene fra strålevernsmyndigheter, mens den i etterkant var mer tilfredsstillende. Det vil si at filmen Graviditet og røntgen har hatt effekt på kunnskapen hos respondentene. Resultatene er noe usikre og kan ikke generaliseres på bakgrunn av lav svarprosent. Spørreundersøkelsen viste at filmen kan endre og nyansere fastlegenes syn på abort etter røntgenundersøkelse. Det er noe usikkert om kompetansen til fastlegene økte, siden kompetansebegrepet består av komponentene ferdigheter, evner og holdninger i tillegg til kunnskap.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectrøntgenstrålingnb_NO
dc.subjectradiografinb_NO
dc.subjectstrålingnb_NO
dc.subjectstrålevernnb_NO
dc.subjectsvangerskapnb_NO
dc.subjectgraviditetnb_NO
dc.titleGraviditet og røntgenstråling Film som virkemiddel for å kommunisere kunnskap om stråling og risiko til helsepersonellnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Radiology and diagnostic imaging: 763nb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record