Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNessa, Elisabeth Hausken
dc.date.accessioned2017-10-18T09:16:41Z
dc.date.available2017-10-18T09:16:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2460715
dc.description.abstractBakgrunn: Barselomsorgen i Norge har endret seg over tid med stadig kortere opphold på barselavdeling. Barselperioden er en sårbar tid for den nybakte moren, barnet og den nye familien. Helsepolitiske føringer legger opp til at det skal være samarbeid og samhandling mellom helseforetak og kommune, mens Helsetilsynet peker på at det oppstår en kritisk periode i tiden fra utreise fra barselavdeling og til det er opprettet kontakt med helsestasjonen. Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinje for barselomsorgen som anbefaler hjemmebesøk av jordmor første til tredje dagen etter hjemreise fra barsel. Kommunikasjonen mellom sykehus og kommune er av avgjørende betydning for at barselomsorgen fungerer fullgodt, og at retningslinjene for barselomsorgen i Norge blir fulgt. Hensikt: Studiens hensikt er å kartlegge om kommunene i Norge følger retningslinjene fra Helsedirektoratet slik som de er tenkt, og om barselkvinner og nyfødte får tilbud om tidlig hjemmebesøk av jordmor. Studien ser også på om det er økt jordmorstillinger i kommunene etter retningslinjene kom i 2014, og hvordan kommunikasjonen mellom sykehus og kommunen fungerer. Metode: Det er en kvantitativ studie. Spørreskjema er distribuert til alle kommuner i Norge. Resultater og analyse: Studien viste at det tilbys hjemmebesøk til alle i 59 kommuner (42,8%) av de 139 kommunene som responderte på dette spørsmålet. I 8 kommuner (5,8%) har tilbud bare til førstegangsfødende. Til utvalgte grupper, som f. eks. risikofamilier, er det 32 kommuner (26,1%) som tilbyr hjemmebesøk. Mens 39 kommuner (28,3%) ikke har tilbud om hjemmebesøk av jordmor (tabell 1). Tilbud om hjemmebesøk skjer etter retningslinjens anbefalinger i 30 kommuner (30,3%). Etter tre til fem dager er det 53 kommuner (53,5%) som oppgir tilbud. Fra seks dager eller mer er det 31 kommuner (31,3%) som tilbyr hjemmebesøk. Konklusjon: Studien tyder på at hjemmebesøk av jordmor i tidlig barseltid kan fungere bra for noen, men det er en viktig forutsetning at kommunikasjonen mellom sykehus og kommune er rask nok, og at kommunene bygger opp tilbudet med styrking av jordmortjenesten. Det trengs bedre kapasitet i kommunen for å ivareta pasientsikkerheten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectJordmorfagnb_NO
dc.subjectBarselomsorgnb_NO
dc.titleBarselomsorg. Kartlegging av hjemmebesøk av jordmor i kommunenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel