Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBugge, Daniel
dc.contributor.authorRønnes, Maja Helene Larsen
dc.date.accessioned2017-10-13T09:51:25Z
dc.date.available2017-10-13T09:51:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2460023
dc.description.abstractLite har skjedd i bilbransjen siden Henry Fords dager. Selv om produktet «bil» samt produksjonsmtodene har gjennomgått en løpende utvikling har bransjestrukturen har vært sort sett den samme. Men status quo vil ikke vare lenge. Ny teknologi og nye aktører vil sørge for større omveltning de neste 5 årene enn bransjen har sett de siste 50. Dispruptiv innovasjon vil sørge for at endringsvilje og –evne vil bli satt på prøve i en tradisjonell bransje. Dette vil bety en krise for noen aktører, men by på muligheter for andre. Denne studien tar for seg 3 trender; elektrifisering, digitalisering og autonome kjøretøy. Disse tre er kalt «EDA-triangelet», og studien søker svar på disse to spørsmålene: • Hvordan kan EDA-trianglet, og dets elementer påvirke den tradisjonelle bilforhandler? • Hvordan bør bilforhandlere respondere på disse disruptive innovasjonene? Gjennom kvalitativ metodetilnærming og komparativt fler-casestudie undersøkes forhandlernes fremtidsprediksjoner og antatte responsmetoder. Utvalget av aktørgruppene er basert på målbevisst utvalg, Studien finner at alle EDA-elementene fører isolert sett til at bilforhandleren må omstruktureres, og funnene sammenfaller i stor grad med teorien på området. Studien skisserer 4 tilnærminger for å møte disruptive innovasjoner for bilforhandlerne: • Ignoranse • Tilpasning • Utvikling • Oppkjøp og samarbeid Hvilke av disse strategiene en bilforhandler velger, avhenger av lokale forhold, ledelsens holdninger og tilgjengelige ressurser. Ignoranse er dog ikke å anbefale, da endring er uunngåelig. Studien konkluderer med at bilforhandlerne er sårbare, og langt fra så forberedt som de bør være på endringene som kommer. Forskerne oppfordrer til mer forskning på området, et forslag bransjen selv burde vurdere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectstudieindøknb_NO
dc.titleEDA-trianglets påvirkning på norske bilforhandlere : Hvordan bør den tradisjonelle bilforhandler respondere på disruptive innovasjoner?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderThe Authorsnb_NO
dc.source.pagenumber159nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel