Show simple item record

dc.contributor.authorRobertsen, Pia Groven
dc.date.accessioned2017-10-12T10:36:04Z
dc.date.available2017-10-12T10:36:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459866
dc.description.abstractBakgrunn: Hensikten med denne oppgaven på friske voksne i Telemark, Norge (20-85 år) er å øke kunnskapen om fysisk aktivitetsnivå og fysisk kapasitet. Data i denne oppgaven er innhentet fra KAN-studiet som ble startet på bakgrunn av stortingsmeldingen ”Et sunnere Norge”. Denne førte videre til en nasjonal handlingsplan ”Sammen for fysisk aktivitet”. Et av målene i denne handlingsplanen var å kartlegge fysisk aktivitetsnivå og fysisk kapasitet. Metode: Totalt gjennomførte 244 deltakere fra Telemark både IPAQ (spørreskjema) og minimum tre dager med ActiGraph akselerometer. 80 av deltakerne gjennomførte også en VO2peak –test og 23 deltaker av disse gjorde også 1RM benpress (prosedyre fra Støren et.al 2008). Den statistiske analysen ble utført på PASWStatistics 18.0 for Mac (IBM® SPSS® Statistics) Resultat: Helsedirektoratets anbefalinger om minimum 150 min MVP blir i Telemark fulgt. Det overrapporteres om fysisk aktivitet i IPAQ i forhold til objektivt målt (ActiGraph GT1M) fysisk aktivitet. Samsvaret mellom selvrapportert aktivitet og objektivt målt aktivitet er liten. Overvektige overrapporterer mest og er objektivt målt i minst fysisk aktivitet. Objektivt målt korrelerer VO2peak og VPA (ActiGraph GT1M) (p< 0.01). MPA og VO2peak korrelerer også (p< 0.05) VO2peak og 1RM benpress korrelerer (p< 0.01). Konklusjon: 63.52% følger Helsedirektoratets anbefalinger om 150 min fysisk aktivitet i uken. Menn er mer fysisk aktive enn kvinner. De med BMI< 25 er mer fysisk aktive enn de med BMI ≥ 25. Det er ikke korrelasjon mellom IPAQ og objektivt målt fysisk aktivitetsnivå. Menn i Telemark har en fysisk kapasitet, målt i VO2peak, som er gjennomsnittlig, kvinner noe lavere. Det er sammenheng mellom fysisk kapasitet og objektivt målt aktivitetsnivå. Benpress og VO2peak korrelerer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.titleKartlegging av fysisk aktivitetsnivå og fysisk kapasitet blandt voksne i Telemarknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderCopyright The Authornb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Idrettsmedisinske fag: 850::Treningslære: 851nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record