Show simple item record

dc.contributor.authorRusaanes, Veronica
dc.date.accessioned2017-09-11T08:41:58Z
dc.date.available2017-09-11T08:41:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453975
dc.description.abstractBakgrunn: Legevakta som en del av kommunehelsetjenesten møter i lys av blant annet Samhandlingsreformen (Helsedirektoratet 2010) og Akuttmedisinforskriften (Helse- og omsorgsdepartementet 2015) et økende fokus på å ivareta pasientene som søker legevakta grunnet psykiske problemer. Tidligere forskning om psykisk helsearbeid ved akuttmedisinske enheter sett fra sykepleiernes perspektiv har vist at sykepleiere ikke anser psykisk helsearbeid som innenfor deres arbeidsfelt og at negative holdninger til pasientene er utbredt. Det ble således interessant å se nærmere på psykisk helsearbeid ved legevakter i Norge. Det ble derfor relevant å utforske sykepleiernes erfaringer fra møte med pasienter som søker legevakt grunnet psykisk krise.Hensikt: Hensikten med denne studien er å kartlegge og utforske sykepleieres erfaringer fra møte med pasienter som søker legevakt grunnet psykisk krise.Teoretisk forankring: Teori om mestring og opplevelse av sammenheng (Antonovsky 2012), samt teori om bedringsprosesser (recovery) beskrevet av Borg og Topor (2003) representerer oppgavens teoretiske forankring.Metode: Studien har et kvalitativt fenomenologisk hermeneutisk design. Data er de transkriberte fokusgruppeintervjuer med sykepleiere som har erfaring med studiens tema. Data er analysert i tråd med Malteruds modell for systematisk tekstkondensering.Resultat: Studien viser at sykepleierens erfaring er kjennetegnet av beredskap for møtet med pasienten som henvender seg ved legevakta grunnet psykisk krise. Denne beredskapen består av seks (6) underkategorier; beredskap for å møte rystende livshistorier, for å beskytte pasientens integritet, for å skjerme andre pasienter mot forstyrrende inntrykk, for å beskytte pasientens fysiske sikkerhet, for beskyttelse av barn i pasientens hjem samt beredskap for å ivareta egen trygghet/sikkerhet. Konklusjon: Oppgaven konkluderer at opplevelse av mestring er vesentlig for sykepleierens beredskap i møte med pasienter som søker legevakt grunnet psykisk krise. Faktorer som påvirker mestring er egnede fysiske forhold, tilstrekkelig tid, og forståelse for at mennesker kan havne i psykiske krisernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.titleBeredskap En kvalitativ studie om sykepleiere ved legevaktas erfaringer i møte med pasienten i psykisk krisenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber53, vedleggnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record