• Jordmødres praksis og erfaringer rundt forebygging av fødselsrupturer 

      Wikström, Joanna Daniela Henrika (Master thesis, 2020)
      Hensikt: Hensikten med studien er å undersøke hvordan jordmødre opplever samt praktiserer forebygging av fødselsrifter. Studien er en del av et større kvalitetssikringsprosjekt på en fødeavdeling på et universitetssykehus ...