• Psykt gravid- Gravide kvinners psykiske helse i svangerskapsomsorgen 

      Ødegaard, Henriette Thorsbye; Tveit, Lena Grødem (Master thesis, 2022)
      Bakgrunn: Perinatale psykiske helsevansker er økende i Norge og den vanligste komplikasjonen i forbindelse med svangerskap og fødsel. Svangerskapsomsorgen har en betydelig mulighet til å identifisere utsatte kvinner og ...