• Ammeerfaringer hos førstegangsfødende 

      Breiland, Kristina; Thorsen, Charlotte (Master thesis, 2022)
      Bakgrunn: Morsmelk har mange gode helsegevinster for både mor og barn, derfor anbefaler Verdens helseorganisasjon (WHO) fullamming til alle spedbarn frem til fylte 6 måneder. Globalt sett fullammes kun 41% av alle barn. ...