• Jordmor på tidlig hjemmebesøk etter fødsel – en realitet? 

      Aas, Berit; Rotvold, Wenche (Master thesis, 2019)
      Bakgrunn: Barselomsorgen er i stadig endring og har i flere år blitt gradvis redusert fra en gjennomsnittlig ligge tid på barselavdelingen på 4,1 døgn i 1999 til 2.8 døgn i 2017. Som en følge av dette kom Nasjonalfaglige ...