Show simple item record

dc.contributor.authorAasheim, Bjørn
dc.date.accessioned2017-08-18T08:51:28Z
dc.date.available2017-08-18T08:51:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451111
dc.description.abstractProblemstilling: Hva «lagar låten» i et durspill? Formål: Undersøke mulige årsaker til klangforskjeller mellom ulike durspill med utgangspunkt i durspillets konstruksjon og klangprinsipp og samtaler med musikere, instrumentmakere og fagpersoner innen akustikk og beslektede områder. Avhandlingen fokuserer på tre hovedområder: 1) Durspillets – og særlig fritungeprinsippets historie Det finnes to typer av fritungeinstrumenter: den asiatiske, som strekker seg 4000 år tilbake i tid, og den vestlige, som er av nyere dato (oppfunnet ca. år 1800). 2) Durspillets konstruksjon og lydprinsipp Durspillets hovedkomponenter og deres funksjon er beskrevet. Stemmene, som den antatt viktigste komponenten for klang og klangkvalitet, er viet størst oppmerksomhet. 3) Oppfatninger om klangen i durspillet, herunder mulige årsaker til klangforskjeller, samt en vurdering av de ulike oppfatningene. Metode: Undersøkelsesmetoden er kvalitativ. Praktisk del: Intervju med et antall utvalgte personer i inn- og utland (Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike) om durspillet og klangen i det; «i lære» hos instrumentmakere. Utøvende del: Deltakelse på kappleiker, spilling sammen med / for andre + dansespilling. Konklusjon: Det hersker til dels svært divergerende oppfatninger mellom særlig musikere på den ene siden og instrumentmakere på den andre om hva som er årsaken(e) til klangforskjeller mellom ulike durspill. De ulike oppfatningen skyldes dels uenighet om hvilke faktorer og komponenter som har betydning for klangen og klangfargen i et durspill / trekkspill, dels «romantiske» forestillinger, særlig i musikergruppen, om hva som «lagar låten» i et musikkinstrument – uavhengig av type.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectdurspillnb_NO
dc.titleOm klangen i durspillet. Durspillets historie og konstruksjon / Samtaler med musikere, instrumentmakere og andre om hvorfor instrumentet klinger som det gjørnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reservednb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110nb_NO
dc.source.pagenumber106nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record