Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEide, Hilde
dc.contributor.authorFuglerud, Kristin Skeide
dc.contributor.authorLauritzen, Bent Håkon
dc.date.accessioned2017-06-01T12:38:14Z
dc.date.available2017-06-01T12:38:14Z
dc.date.issued2017-06-01
dc.identifier.issn2464-3505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2444139
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler evaluering av prosjektet «Innovativ rehabilitering i indre Østfold». Dette er første delrapport. Hensikten med evalueringen er systematisk kunnskapsutvikling og målrettet læring med fokus på kommunal rehabilitering. Evalueringen baseres i det første året på kommunikasjon mellom partene i prosjektet, observasjon, refleksjon og dokumentasjon. I evalueringen er det lagt vekt på brukermedvirkning i prosjektet, valgt rehabiliteringsmodell, gjennomføring og ledelse av prosjektet, samt hvordan prosjektet skaper verdi. Det har så langt vært god involvering av brukere og andre interessenter i prosjektet. Videre gjennomgås hvordan brukermedvirkningen kan gjøres enda mer systematisk ved bevist å tenke gjennom ulike aspekter ved brukermedvirkning, som hvem som representerer og hvordan, hvilken innflytelse de har på løsningene, i hvilken grad de berøres av løsningene. Følgeevalueringen har følgende anbefalinger • Myndiggjøring av person og samfunnsbasert rehabilitering er viktige elementer i den valgte rehabiliteringsmodellen. Brukerperspektivet bør styrkes i det videre arbeid. • Videreutvikling og konkretisering av rehabiliteringsforløpet bør ta utgangspunkt i personens perspektiv. En måte å gjøre dette på kan være gjennom bruk av Personasmetodikk og tjenestedesign. - Trekke alle de ulike gruppen i prosjektet inn i dette arbeidet for å sy de ulike delene av prosjektet bedre sammen - Trekke inn resultater og kunnskap fra forskning på samvalg og individuell plan - Synliggjøre problemstillinger med dagens insentiv/økonomimodell (unngå silotenkning) - Trekke lokalsamfunnet inn i rehabiliteringsforløpet. • Sammenholde krav/anbefaling om prioriterte grupper i Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering (2017-2019), med eksisterende tilbud og behov synliggjort i kartleggingen i Indre Østfold. • Fokusere på å videreutvikle samhandlingsløsningen til også å involverer personen. Gi personen verktøy i egen rehabilitering (f.eks. selvmonitorering, dialog med fagperson, samvalg og informasjon). • Se på rammebetingelser forøvrig - Tildelingsstruktur - Regjeringens eldreløft - Oppdragsbrevet fra Helse Sør-Øst til sykehuset Østfold - Forventning om at sykehusene skal delta/bidra.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;12
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.titleInnovativ Rehabilitering i Indre Østfold, Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering - Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS. Følgeevaluering, delrapport 1nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© 2017 Hilde Eide, Kristin Skeide Fuglerud og Bent Håkon Lauritzen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/