Show simple item record

dc.contributor.authorVareide, Knut
dc.contributor.authorStorm, Hanna Nyborg
dc.coverage.spatialSør-Trøndelag
dc.date.accessioned2013-12-10T10:27:45Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:25:29Z
dc.date.available2013-12-10T10:27:45Z
dc.date.available2017-04-20T06:25:29Z
dc.date.issued2010-11-20
dc.identifier.citationVareide, K. & Storm, H.N. Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag. Bø: Telemarksforsking, 2010
dc.identifier.isbn978-82-7401-397-1
dc.identifier.issn1891-053X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439844
dc.description.abstractDenne rapporten er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Sør-Trøndelag. Første del tar for seg de generelle utviklingstrekkene med hensyn til befolkning, arbeidsplasser og næringsliv. Deretter har vi analysert Sør-Trøndelags attraktivitet for bosted, bedrifter og besøk. Sør-Trøndelag har hatt en vekst i folketallet på over ti prosent fra 2000 til 2010. Sør-Trøndelag har hatt netto innflytting fra andre fylker i alle de ti siste årene. Både økende fødselsoverskudd og innvandring har bidratt til at befolkningsveksten har blitt stadig sterkere. Arbeidsplassutviklingen i Sør-Trøndelag har også vært sterkere enn ellers i landet. Sør-Trøndelag har hatt en vekst i antall arbeidsplasser på 15,6 prosent, mens veksten på landsbasis har vært 10,4 prosent. Sør-Trøndelag har hatt sterkere vekst i både offentlig og privat sektor enn ellers i landet. Arbeidsplass-veksten har vært noe ulikt fordelt mellom regionene. Trondheimsregionen har hatt den sterkeste veksten. Hitra/Frøya har også hatt sterk vekst de siste årene, mens de andre regionene har hatt forholdsvis svak vekst. Bedriftenes utvikling analyseres i NæringsNM, som måler bedriftenes lønnsomhet, vekst og nyetableringer. Næringslivet i Sør-Trøndelag utvikler seg bra i forhold til næringslivet ellers i landet. Både veksten og antall nyetableringer i fylket var på et høyt nivå i 2009, mens lønnsomheten var middels. Samlet sett kom Sør-Trøndelag på fjerdeplass i NæringsNM for 2009, etter Oslo, Rogaland og Horda-land. Det er en kraftig forbedring fra tiendeplassen i 2007 og sjetteplassen i 2008. Attraktivitetsbarometeret, som måler regionens tiltrekningskraft på innflyttere etter at det er korrigert for virkningen av arbeidsplassveksten, viser at regionene i Sør-Trøndelag er ganske ulike med hensyn til bostedsattraktivitet. Trondheimsregionen er svært attraktiv, Oppdal- og Orkdalregionen har vært over middels, mens Hitra/Frøya og Fosen har vært under middels attraktive som bosteder. I siste del av denne rapporten ser vi på attraktivitet langs de tre dimensjonene besøk, bedrifter og bosetting. Sør-Trøndelag er ikke et utpreget besøksfylke. Besøksnæringer, som er kjennetegnet av at kundene må være personlig til stede, er ikke spesielt sterkt representert i fylket. Trondheimsregionen er et senter i landsdelen, og har over middels andel av sysselsettingen i besøksnæringene, mens Oppdal har en del turisme. De andre regionene har lite besøksnæringer. Utviklingen i besøksnæringene har imidlertid utviklet seg positivt i Sør-Trøndelag, uten at dette har hatt så stor betydning. Flere regioner i Sør-Trøndelag er basert på å være attraktive for bedrifter i basisnæringene. Hitra/Frøya er den regionen i landet som har høyest andel av sysselsettingen i basisnæringene. Også Oppdalregionen og Fosen er bedriftsregioner. Trondheimsregionen og Hitra/Frøya har vært svært attraktive for bedrifter i basisnæringer de siste årene. Trondheimsregionen har spesielt hatt vekst innen teknologiske tjenester. Sør-Trøndelag har fått positive impulser fra alle de tre attraktivitetsdimensjonene de siste ti årene, og dette forklarer den sterke veksten i befolkning og arbeidsplasser. Trondheim er naturligvis et kraftsenter i fylket som driver mye av veksten. Det er variasjon mellom regionene med hensyn til samlet attraktivitet. Oppdal og Orkdalregionen har begge høy samlet attraktivitet, mye på grunn av høy bostedsattraktivitet. Hitra/Frøya har hatt høy bedrifts- og besøksattraktivitet, men lav bostedsattraktivitet. Fosen har hatt en svært lav bedriftsattraktivitet.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.subjectnæringsliv
dc.subjectnæringsanalyser
dc.subjectnæringsutvikling
dc.subjectattraktivitet
dc.titleNæringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi212
dc.subject.nsi242


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record