Show simple item record

dc.contributor.authorStorm, Hanna Nyborg
dc.contributor.authorVareide, Knut
dc.coverage.spatialBamble
dc.date.accessioned2013-12-10T09:02:03Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:24:44Z
dc.date.available2013-12-10T09:02:03Z
dc.date.available2017-04-20T06:24:44Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationStorm, H.N. & Vareide, K. Næringsmonitor for Bamble 2010. Bø: Telemarksforsking, 2010
dc.identifier.isbn978-82-7401-370-4
dc.identifier.issn1891-053X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439738
dc.description.abstractHva er bedrifter i Bamble opptatt av? 62 bedrifter i Bamble har svart på en undersøkelse om holdning til sine lokale omgivelser og lokaliserings betingelser. Det ble stilt er rekke spørsmål om betydningen av og tilfredsheten for en rekke faktorer innen generelle lokaliseringsbetingelser, infrastruktur, kommunale tjenester og lokalt næringsarbeid. De forholdene som bedriftene i Bamble var mest opptatt av var bredbåndstilknytning, nærhet til kunder/marked og generelt servicenivå i kommunen. Bedriftene var mest tilfreds med attraktivitet som bosted, bredbåndstilknytning og barnehagetilbud. Vi har kalt forholdene der det er stor forskjell mellom hvordan bedriftene vektlegger betydning og tilfredshet, for kritiske faktorer. Dette er forhold som bedriftene anser som rimelig viktige, men er lite tilfredse med, og er forhold som det hør settes ekstra fokus på. Det var størst misforhold for kommunale avgifter og evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet. Det var flere alternativ innen kommunalt næringsarbeid som skilte seg negativ ut, det var på dette området det var flest negative avvik. Innen infrastruktur skiller veistandard og strømpriser seg ut, og innen kommunale tjenester skiller generelt servicenivå i kommunen, kommunale avgifter behandling av reguleringsplaner seg ut. Store og små bedrifter har ulike prioriteringer. Store bedrifter var både mer opptatt av og mer tilfreds med de fleste forhold. Store bedrifter var blant annet mer oppatt av rekruttering av arbeidskraft og bostedskvaliteter. De var også mer tilfreds med det lokale næringsarbeidet og nettverksbygging, og de opplevde kommunen i langt større grad som støttende. Dette kan indikere at mye av næringsarbeidet er rettet mot og/eller berører de store bedriftene, eller at det i hvert fall oppleves slik. Mindre bedrifter var mer opptatt av persontransport og gode internettforbindelser, enn mer tradisjonelle nærings- og infrastrukturforhold. Undersøkelsen er også blitt gjennomført i Porsgrunn og åtte kommuner i Drammensregionen, slik at vi kunne sammenligne holdningene i de to regionene. Bedriftene i Porsgrunn og Bamble var opptatt av mange av de samme forholdene som kommunene i Drammensregionen, men bedriftene Grenland skilte seg noe ut ved å være betraktelig mer opptatt av en rekke forhold, blant annet nærhet til universitet og høgskole, flyplass og havnetilknytning. De var også mer tilfreds med disse forholdene. Dette er tydelig noe som bedriftene i Grenland er mer bevisste på. Bedriftene i Grenland virket generelt mer tilfreds med sin lokalisering på de fleste spørsmål. Dette er den andre gangen undersøkelsen er blitt gjennomført i Bamble, den ble også gjennomført høsten 2008. Bedriftene i Bamble var i 2010 mer opptatt av infrastruktur som havnetilknytning, flyplass og jernbane. Det har også vært en økning for sosiale tilbud og profileringsarbeid. Generelt ser vi at prioriteringen av hva som er viktig er rimelig lik, de forholdene som ble mest vektlagt i 2008 er de samme som ble mest vektlagt i 2010. Bedriftene var i 2010 mer fornøyde med nærhet til høyskole og universitet, jernbane og flyplass. De har altså blitt mer opptatt av dette, og vi så at bedriftene i Grenland var mer oppatt av dette enn det bedriftene i Drammensregionen var. Dette er tydeligvis noe som opptar flere. Bedriftene var generelt mer tilfreds mer flere forhold i 2008 enn det de var i 2010. Størst forskjell er det for behandling av byggesøknader og reguleringsplaner. Vi ser videre at servicenivå i teknisk etat og generelt servicenivå har lavere tilfredshet i 2010. Den generelle oppfatningen om hvor godt stedet bedriftene er lokalisert tilfredsstiller deres lokaliseringskrav, var også noe mindre positive i 2010. Disse forskjellene kan ha noe med at utvalget var noe annerledes i 2010. Undersøkelsen ble for første gang i 2010 gjennomført på internett. 24 stykker svarte via internett og 38 stykker svarte postalt. Utvalget i disse to gruppene og fremstillingen av spørsmålene var noe forskjellig. De som har svart postalt var mer opptatt og mer tilfreds med en rekke forhold. Dette kan skyldes at mange av bedriftene som svarte på internett er små. De forholdene som bedrifter som svarte postalt var mer opptatt av, var mange av de samme som de store bedriftene var opptatt av. På de generelle spørsmålene var forskjellen mellom de som har svart postalt og på internett, noe større enn mellom små og store bedrifter. Fordelingen mellom store og små bedrifter er derfor ikke hele forklaringen.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.subjectnæringsliv
dc.subjectnæringsutvikling
dc.subjectnæringsanalyser
dc.titleNæringsmonitor for Bamble 2010
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi212
dc.subject.nsi242


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record