Show simple item record

dc.contributor.authorKobro, Lars Ueland
dc.coverage.spatialØstfold
dc.date.accessioned2013-12-10T12:23:41Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:24:26Z
dc.date.available2013-12-10T12:23:41Z
dc.date.available2017-04-20T06:24:26Z
dc.date.issued2011-06-14
dc.identifier.citationKobro, L.U. Reisen til Indre Østfolds framtid. Rapport fra et scenarioprosjekt. Bø: Telemarksforsking, 2011
dc.identifier.isbn978-82-7401-439-8
dc.identifier.issn1891-053X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439694
dc.description.abstractOffentlig planlegging i Skandinavia foregår i et samspill mellom to tradisjoner som vi for enkelthets skyld kan kalle ekspertplanlegging og kommunikativ tradisjon. Det første kapittelet i denne rapporten gjør rede for hovedtrekkene ved de to tradisjonene, og vi viser videre hvordan den nye Plan- og bygningsloven har bygget inn elementer av begge tradisjonene. Vi argumenter for at scenariometoden bygger på kvaliteter fra begge de to tradisjonene, uten at den selv pretenderer å være en planleggingsmetode. Scenariometode er en kunnskapsdrevet, deltakerbasert prosess hvor målet er å skape ulike forestillinger av framtiden, slik at planlegging og politikk blir mer framoverskuende enn hva tilfelle ofte er med offentlige planer. I kapittel 2 og 3 dokumenteres den konkrete prosessen som er gjennomført i Indre Østfold. Det er avholdt tre arbeidsseminarer med til sammen 30 deltakere. Gjennom prosessuelle verktøy og tilrettelegging fra involverte forskere, er det utviklet tre framtidsbilder på basis av både sikre og usikre drivkrefter. De tre scenariene presenteres i kapittel 4. På hver sin måte gir de ganske karikerte uttrykk for mulige framtider, gitt ulike trendbilder, identifisert gjennom prosessen. De tre scenariene er gitt navnene Gardenparty, Hjemme-alenefest og Restelag. Gardenparty gir en beskrivelse av hvordan livet kan arte seg i regionen hvis Oslos dominans over regionens bostedsutvikling og næringsliv fortsetter å prege bildet, i en periode med relativt gode økonomiske vilkår i Norge. Hjemme-alenefesten handler også om et liv i relativt god økonomisk stilling, men her har regionen måtte fylle et langt større regionalt handlingsrom. I det siste framtidsbilde er økonomien dramatisk endret, forholdet til Oslo er ikke et sentralt motiv i dette bildet, hvor det er opp til hver region å skape sin egen framtid uten særlig hjelp fra en nedmontert nasjonalstat. I det siste kapittelet blir scenarioprosjektet satt inn i en planleggings- og politisk hverdag igjen. Avsnittet understreker at scenarioprosjektet ikke representerer verken politiske eller juridiske rammer for det planarbeidet som kommunene skal starte opp med i løpet av et år etter valget. I stedet er scenariene en ressurs som kan vitalisere og framtidsrette den debatten som det forutsettes at planarbeidet i kommunene skal skape. Det er opp til kommuner og regionråd i Indre Østfold å selv nyttiggjøre seg arbeidet, slik enhver finner det best.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking
dc.subjectstedsutvikling
dc.subjectframtidsscenarier
dc.titleReisen til Indre Østfolds framtid. Rapport fra et scenarioprosjekt
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi242
dc.subject.nsi230


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record