Show simple item record

dc.contributor.authorLie, Kjetil
dc.contributor.authorThorstensen, Audun
dc.contributor.authorAastvedt, Ailin
dc.date.accessioned2008-03-07T11:22:29Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:20:03Z
dc.date.available2008-03-07T11:22:29Z
dc.date.available2017-04-20T06:20:03Z
dc.date.issued2008-03-03
dc.identifier.issn0802-3662
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439445
dc.description.abstractDe 60 kommunene ble samlet tildelt rundt 332 mill. kr i skjønnsmidler for 2006. 242 mill. kr oppfatter vi å være brukt i samsvar med sentrale føringer og retningslinjer. 90 mill. kr (eller ca. 27 %) oppfatter vi ikke å være i brukt i samsvar med intensjonene for tildelingen av skjønnsmidler. Ifølge våre vurderinger og beregninger har 12 av de 60 kommunene anvendt skjønnsmidlene i sin helhet (totalt ca. 13 mill. kr) på andre formål eller områder enn hva de sentrale retningslinjene legger til grunn. 6 av kommunene har i sin helhet anvendt skjønnsmidlene – i alt ca. 29 mill. kr, på en korrekt måte. En del av skjønnsmidlene (ca. 213 mill. kr) blant 42 kommuner er anvendt i samsvar med sentrale retningslinjer og føringer, mens en annen del av skjønnsmidlene blant disse 42 kommunene ikke er anvendt i samsvar med overordnede krav (rundt 77 mill. kr). For 12 kommuner har vi også oppgitt et alternativ 2 for vurdering og måling av bruk i samsvar og ikke i samsvar med de sentrale retningslinjene. Dette alternativet har en mindre restriktiv tolkning for disse kommunenes disponeringer/egenfinansiering.2 Hvis alternativ 2 legges til grunn, kan i alt 268 mill. kr av skjønnsmidlene på 332 mill. kr oppfattes å være brukt i samsvar med sentrale retningslinjer. Ca. 64 istedenfor 90 mill. kr kan i så fall tolkes å ha en anvendelse som ikke er i samsvar med intensjonene for tildelingen av skjønnsmidler. Da vil det være 9 (og ikke 12) kommuner som har anvendt skjønnsmidlene i sin helhet på andre formål enn hva de sentrale retningslinjene legger til grunn. I tillegg vil 12 istedenfor 6 kommuner i sin helhet ha anvendt skjønnsmidlene for 2006 på en korrekt måte.no
dc.language.isonobno
dc.publisherTelemarksforsking Bøno
dc.relation.ispartofseriesTF-notat 2/2008no
dc.subjectBarnehagerno
dc.subjectSkjønnsmidlerno
dc.titleKontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006no
dc.typeReportno


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record