Show simple item record

dc.contributor.authorAastvedt, Ailin
dc.contributor.authorBrandtzæg, Bent Aslak
dc.date.accessioned2008-08-01T10:37:27Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:19:28Z
dc.date.available2008-08-01T10:37:27Z
dc.date.available2017-04-20T06:19:28Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0802-3662
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439368
dc.description.abstractRevisjon Midt-Norge IKS ble etablert 01.01.05, og er et interkommunalt selskap med deltagelse fra kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Tydal samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. De viktigste målsetningene med samarbeidet er å etablere et større fagmiljø, skape bedre grunnlag for spesialisering/kompetanseheving og bidra til mer kostnadseffektiv drift. Dette kan gjerne uttrykkes som ”bedre kvalitet på tjenestene til en lavere pris”. Telemarksforsking-Bø ble i januar 2008 engasjert av Revisjon Midt-Norge IKS for å gjennomføre en evaluering av selskapet. Hovedformålet med evalueringen har vært å vurdere om selskapet har oppnådd de målsettinger som er nedfelt i styrende dokumenter for selskapet. Gjennom intervjuer av de ansatte og ledelsen samt spørreundersøkelse blant brukerne av tjenestene, har vi forsøkt å få dokumentert erfaringer og resultat fra samarbeidet. Videre har vi fått tilgang til planer, rapporter og andre skriftlige kilder som dokumenterer ulike sider ved samarbeidet.no
dc.language.isonobno
dc.publisherTelemarksforsking Bøno
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport 16/2008no
dc.subjectRevisjonno
dc.subjectKommunal revisjonno
dc.titleBidrag til forbedring? : en evaluering av Revisjon Midt-Norge IKSno
dc.typeWorking paperno


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record