Show simple item record

dc.contributor.authorHeggenes, Jan
dc.contributor.authorSageie, Jostein
dc.date.accessioned2007-01-26T12:06:09Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:27:49Z
dc.date.available2007-01-26T12:06:09Z
dc.date.available2017-04-19T13:27:49Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1503-3767
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439159
dc.description.abstractMåna som renner fra Møsvatn til Tinnsjø, har en naturlig gjennomsnittsvannføring på 52 m3s-1, men har etter reguleringsinngrep i perioden 1906-1957 bare restvannføring. Den nedre del av Måna (ca. 4 km; Gaustå bru – Tinnsjø) er også kanalisert (ca. 1980). Dette har hatt negative konsekvenser for leveforholdene bl.a. for ørret som er den dominerende fiskeart. En nylig innført art, ørekyte, er i ferd med å etablere seg i elva. På oppdrag fra Øst Telemark brukseierforeniong er nåværende habitatforhold systematisk klassifisert (morfodynamisk enhet, mesohabitat, strømtype) og kartlagt i felt på en ca. 400 m lang strekning nedstrøms dam Mæland ved Kirkesvingen (Rjukan kirke), og på den kanaliserte strekningen Gautå bru – Tinnsjø (ca. 4 km). Basert på en gjennomgang av kjente typer rehabiliteringstiltak, er aktuelle rehabiliteringstiltak foreslått bl.a. under disse forutsetninger: 1) mest mulig naturlig, 2) sammenheng med omliggende landskap, 3) rehabilitere økologisk dynamikk, 4) rekruttering av ørret til Tinnsjø og 5) større stedegen ørret, 6) øke verdien for friluftsliv (herunder fritidsfiske), 7) lage et demonstarsjons’vindu’ for ulike typer tiltak, 8) hovedstrukturen på den kanaliserte strekning kan ikke endres (sikkerhetshensyn), 9) dimensjonerende sommervannføring på ca. 4 m3s-1 med flommer på maks. 200 m3s-1. Tilstand og tiltak er digitalisert og vist på detaljerte kart. Dominerende habitattyper i dag er grunne, ikke-turbulente glidninger og turbulente småstryk. Viktige typer av tiltak som foreslås er strømkonsentratorer i form av (semi)naturlige grusøyrer, utgravinger, utlegging av blokk og ombygging av eksisterende terskler.
dc.format.extent9278124 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.relation.ispartofseriesHiT skrift
dc.subjectElver
dc.subjectRegulering
dc.subjectVannføring
dc.subjectHabitat
dc.subjectRehabilitering
dc.subject?rret
dc.subjectTinn
dc.subjectMåna
dc.titleRehabilitering av Måna, Tinn i Telemark : tilstand og tiltak
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© The Authors/Telemark University College
dc.subject.nsi921
dc.subject.nsi455
dc.subject.nsi467


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record