Show simple item record

dc.contributor.authorVamraak, Kristin Marie
dc.date.accessioned2010-08-26T07:17:45Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:18:22Z
dc.date.available2010-08-26T07:17:45Z
dc.date.available2017-04-19T13:18:22Z
dc.date.issued2010-08-26T07:17:45Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439066
dc.description.abstractBygging av gasskraftverk i Norge er et aktuelt tema. Gasskraftverk slipper ut betydelige mengder CO2 som det av miljøhensyn er ønskelig å redusere. I den senere tid har det blitt vurdert ulike metoder for å redusere utslipp av CO2. Hovedoppgaven har hatt som mål å finne ut i hvilken grad Hysys er egnet til å beregne energiforbruk og redusert totalvirkningsgrad for et gasskraftverk med CO2-fjerningsprosess med absorpsjon. Hysys ble benyttet til prosessimulering av et forenklet, traditionelt gasskraftverk på 500 MW. Hysys-simuleringen av gasskraftverket ga en virkningsgrad på 59 %. Videre ble det sett på forskjellige alternative for å benytte energi fra gasskraftverk til en CO2-strippeprossess. Ved å benytte elektrisk oppvarming av CO2-strippeprosessen, fikk gasskraftverket en virkningsgrad på 36 %. Det andre alternativet gikk ut på å benytte varme over 130 grader C fra gasskraftverket til oppvarming av CO2-strippeprosessen. I dette tilfellet ble grasskraftverkets virkningsgrad 51 %. I det siste alternative ble det også benyttet varme over 130 grader C fra gass kraftverket til CO2-strippeprosessen, men i dette tilfellet ble dampen under 130 grader C også utnyttet i en dampturbin. Gasskraftverket fikk da en virkningsgrad på 54 %. Hysys ble også benyttet til simuleringer av en CO2-fjerningsprosess basert på kjemisk absorpsjon med monoetanolamin (MEA). En prosessberegning med 90 % rensegrad trengte 75 vekt- % MEA. Dette er utenfor det normale konsentrasjonsområdet. Ved en mer realistisk MEA-konsentrasjon på 19 vekt- %, hadde Hysys problemer med temperaturer over 100 grader C. Ved 19 vekt- % MEA ble det beregnet 85 % rensegrad med forbruk av 1,95*10 5 kW varme ved 100 grader C. Dette er i området for forventet og erfart energiforbruk. Ved å benytte denne varmen fra grasskraftverket til oppvarming av CO2- strippeprosessen, ble totalvirkningsgraden redusert fra 59 til 55 %. Effekt til CO2-kompresjon og trykktap i blant annet absorpsjonskolonnen ble ikke tatt med i beregningen. Hysys viste seg å være et godt verktøy til simulering av et gasskraftverk og reduksjon av totalvirkningsgraden. Dersom problemene med Hysys-beregningene av strippekolonnen blir løst, burde Hysys være godt egnet til å beregne sammenhenger mellom energiforbruk, temperaturnivå på varmetilførselen, rensegrad og høyde på tårn.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectCO2 removal
dc.subjectcarbon dioxide removal
dc.subjectgas power plants
dc.subjectenergy efficiency
dc.titleEnergiforbruk ved CO2-fjerning fra gasskraftverk
dc.typeMaster thesisno
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi562


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record