Show simple item record

dc.contributor.authorMoholt, Bjørn
dc.date.accessioned2010-08-26T07:16:34Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:17:55Z
dc.date.available2010-08-26T07:16:34Z
dc.date.available2017-04-19T13:17:55Z
dc.date.issued2010-08-26T07:16:34Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439009
dc.description.abstractGasskraftverk produserer store mengder CO2, og det er ønskelig å unngå utslipp av CO2 til atmosfæren. Skagerak Energi AS har planer om et gasskraftverk med CO2-fjerning i Grenlandsområdet. Det er utført simuleringer av et gasskraftverk uten CO2-håndtering med totalvirkningsgrad på 58 %. Når det hentes ut 194 MW varme til regenerering eller 1,33 kWh/per kg CO2 fjernet, reduseres totalvirkningsgraden til 54 %. Dette er høyere enn verdier fra litteraturen som er på 47 – 51 %. En årsak til avviket er at det ikke er tatt med effektbehov til vifter og CO2-kompressor. Effektbehovet til regenerering avtar fra 413 MW til 137 MW og tilsvarer 2,85 kWh og 0,94 kWh per kg CO2 fjernet, når kokertemperaturen økes fra 102 ºC til 120 ºC med rensegrad på 85,2 %. Med CO2-fjerning på 80, 90 og 99,7 % ble kokereffektene funnet til henholdsvis 139, 239 og 426 MW og tilsvarer 1,02, 1,56 og 2,51 kWh per kg CO2 fjernet. De siste 10 % med rensing koster 87 % mer enn de 10 % fra 80 til 90 %. Ifølge litteraturen er energibehovet 1,1 – 1,3 kWh per kg CO2 fjernet. Kostnader ved 194 MW regenerering er beregnet ved varmepris på 6 øre/kWh og naturgassbasert varme til 12 øre/kWh som gir årlige kostnader på 93 og 189 mill.NOK. Ved å benytte kraftverksintern damp til regenerering reduseres el-produksjon. Kostnaden med el-pris 25 øre/kWh er beregnet til 68 mill.NOK. Det tilsvarer en pris på kraftverksintern damp på 4,4 øre/kWh. Ved å bruke kraftverksintern damp blir kostnadsreduksjonen 121 mill.NOK per år sammenlignet med å bruke ekstern damp generert av naturgass(til 12 øre/kWh). Hvis et gasskraftverk med CO2-håndtering bygges i Brevik, Rafnes eller Herøya kan det bruke kraftverksintern damp til regenerering. Beregninger tyder på at bruk av kraftverksekstern damp blir så kostbart at det ikke er et fornuftig alternativ. Kraftverksintern damp bør brukes siden den er rimeligst, og da vil ikke lokaliseringen avhenge av varmeintegrasjon.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectCO2 removal
dc.subjectcarbon dioxide removal
dc.subjectgas power plants
dc.subjectsimulation
dc.subjectamines
dc.titleSimulering av CO2-fjerning med aminer
dc.typeMaster thesisno
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi562


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record