Show simple item record

dc.contributor.authorKnarvang, Torbjørn
dc.date.accessioned2016-01-18T10:06:09Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:14:10Z
dc.date.available2016-01-18T10:06:09Z
dc.date.available2017-04-19T13:14:10Z
dc.date.issued2016-01-18
dc.identifier.citationKnarvang, Torbjørn. Eksperimentell dental kompositt. Effekt av tilsatt 2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4- hydroxyphenyl]ethyl methacrylate. Master thesis, Telemark University College, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438967
dc.description.abstractResinbaserte restaurerings er de mest brukte materialene innen tannbehandling. Generelt sett består polymerdelen av en blanding forskjellige metakrylat-monomerer. Reaksjonen starter ved at energirikt blått lys som aktiverer et aminkompleks som frigir radikaler for siden aktivering monomerene. En polymerisasjonsreaksjon er aldri helt fullstendig og upolymeriserte monomerer vil kunne lekke ut til omgivelsene etter lysherdingen. Polymerblandingens innhold er en faktor som vil påvirke resultater som omsetningsgrad, materialegenskaper og toksisk potensial. 2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl methacrylate (UV090; triazol-monomer) er en monometylakrylat som er brukt i mange kommersielle produkter blant annet kontaktlinser og som UV-absorbant i polymerindustrien. Stoffet har også blitt brukt tilsatt i små mengder i dentale polymerbaserte fyllingsmaterialer. Oppgaven vil innbefatte fysikalske tester og undersøkelser av eventuell toksisk potensiale til kompositt med triazol-monomer. Kompositt-blandingene inneholder 70% uorganisk fyllstoff,12,5-15% bisphenol A dimethacrylate (BisGMA), 12,5-15% triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA), 0-5 % triazol-monomer og initiator komponenter. Kompositt-prøvelegemene (2mm tykke) ble herdet i 20 sekunder. Omsetningsgraden ble målt med et FTIR instrument og diamant-ATR-metode direkte etter herding og etter 3 timer. Areal-forskjellen mellom alifatisk og aromatisk dobbeltbindingers absorbans ble brukt til å måle omsetningsgraden i prøven. Bøyestyrken ble bestemt ifølge ISO 4049 med en Loyds LRX test-maskin. Lekkasje av monomerer ble undersøkt etter at herdet prøve har ligget i en etanol/vann-blanding (75/25 vol/vol) i 37ͼC i 24 timer med gasskromatografi/massespektrometri (GC/MS). Det toksiske potensialet for triazol-monomer ble bestemt med MTT testing etter ISO 10993-5. En L929 fibroblast cellelinje ble tilført konsentrasjoner fra 10 til 200 µM. Graden av redusert gul MTT til lilla formazan blir målt spektrofotometrisk ved 570nm og gir uttrykk for viabilitet. Flowcytometri indikerer hvor i cellesyklus-fasene eventuell toksisitet medfører at DNAreplikasjonen ikke følger sitt vanlige mønster. Blandingen ble tilført DAPI- fluorescens middel for reaksjon med DNA. Resultatene viser Ingen forskjeller i omsetningsgrad (78% ved 3t) ved forskjellig triazolmonomer-konsentrasjoner. Grunnen til lik omsetningsgrad kan være liten mengde av (0-5% ) triazol-monomer i blandingen. Ved bøyestyrke-testing ble det observert at økt konsentrasjon av triazol-monomer medførte redusert bøyestyrke. Dette kan ha sammenheng med at det dannes ikke- fullstendig polymernettverk. MTT-testen viste en doseavhengig respons hvor høyest konsentrasjon av triazol-monomer ga lavest viabilitet. MTT-testen gir et uttrykk for et relativt tall med hensyn til viabilitet uten å vise hva slags mekanismer som forårsaker reduksjon av aktive celler. Flowcytometri-resultatene indikerer at antallet celler i G1-fase er større for høyere konsentrasjoner av triazol-monomer enn for DMSO-kontroll. Dette indikerer at L929-cellene eksponert for triazol-monomeren danner en G1-stopp i cellesyklusen. Hva som er årsaken til en opphopning av celler i G1 fasen er ikke klarlagt. Denne oppgaven viser økende mengde triazol-monomer iblandet kompositt virker negativt inn på fysikalske og toksiske egenskaper.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjecttannbehandling
dc.subjectpolymer
dc.subjecttoksisk potensial
dc.titleEksperimentell dental kompositt. Effekt av tilsatt 2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4- hydroxyphenyl]ethyl methacrylate
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi830
dc.subject.nsi523


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record