Show simple item record

dc.contributor.authorSand, Mats Emil
dc.coverage.spatialTelemark
dc.coverage.spatialBuskerud
dc.date.accessioned2014-09-08T07:49:32Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:13:53Z
dc.date.available2014-09-08T07:49:32Z
dc.date.available2017-04-19T13:13:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSand, M. E. Effekter av veisalting på småkreps i veinære innsjøer langs E134. Master thesis, Telemark University College, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438936
dc.description.abstractI løpet av de siste 20 årene har saltmengdene som blir brukt på norske veier blitt tredoblet. Økt bruk av salt på veiene kan føre til negative biologiske effekter på planter og dyr både terrestrisk og akvatisk. Saltet fra veien kan renne ut i innsjøer og indirekte føre til at de får sirkulasjonsproblem om høsten og våren. Det vil dannes et oksygenfattig bunnvann som bidrar til utskillelse av næringsstoffer og andre ioner fra sedimentet som kan påvirke økologien i innsjøer. Målet med denne masteroppgaven har vært å finne ut om veisalting øker kloridkonsentrasjonen i veinære innsjøer langs E134, og om i så fall økte kloridkonsentrasjoner påvirker småkrepssamfunnet i disse innsjøene. Det ble gjort undersøkelser av fysisk/kjemiske vannparametere og småkreps (vannlopper og cyclopoide og calanoide hoppekreps) i 17 innsjøer langs E134 og tre referanseinnsjøer, alle beliggende i Buskerud og Telemark. Ni av innsjøene hadde saltgradient (1-10 mg Cl-/L) eller forhøyede saltkonsentrasjoner gjennom hele vannmassen. Halvparten av innsjøene hadde lite oksygen i bunnvannet (<1,5 mg/L). Tre innsjøer, inkludert en referanseinnsjø, hadde anoksiske forhold i hypolimnion. Totalt antall arter av småkreps hadde ingen sammenheng med verken kloridkonsentrasjon (mg/L) eller oksygenmetningsgradient (%). Det kan tyde på at saltkonsentrasjonene er for små til at det har direkte toksisk virkning på småkreps. Enveis- ANOVA på artsrikdom i innsjøer >2,1 mg/Cl, <2,1 mg/Cl og referanseinnsjøer viste heller ikke signifikante forskjeller. Derimot viste t-test på artsrikdom i littoralsonen hos veinære innsjøer og referanseinnsjøer at det var signifikant flere arter i littoralsonen hos de veinære innsjøene (p=0,0233). Ordinasjonsanalyser viste at salt kan ha en viss påvirkning på samfunsstrukturen hos småkreps. Variabelen ”Avstand til E134” var den eneste signifikante forklaringsvariabelen i en «forward selection» (p= 0,0020), men klorid og sulfat viste sammen en tendens til signifikant effekt på småkrepssamfunnsstrukturen (p= 0,0560- 0,0640). For å få et grundigere bilde bør disse 17 veinære innsjøene overvåkes over flere år med tanke på vannkjemi og småkrepssamfunn. Da kan man studere tidstrender når det gjelder utskifting av arter på grunn av endrede oksygen- og produksjonsforhold i de saltpåvirkede innsjøene.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectveisalting
dc.subjectsmåkreps
dc.subjectE134
dc.subjectkloridkonsentrasjon
dc.subjecthoppekreps
dc.titleEffekter av veisalting på småkreps i veinære innsjøer langs E134
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi498


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record