Show simple item record

dc.contributor.authorDyrud, Ingrid Flatland
dc.date.accessioned2008-04-18T11:30:33Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:13:31Z
dc.date.available2008-04-18T11:30:33Z
dc.date.available2017-04-19T13:13:31Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438895
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I denne masteroppgaven er det gjort hydrogeologiske undersøkelser i et grunnvannsmagasin i Seljord, Telemark. Formålet med undersøkelsene var å finne potensialet for uttak av grunnvarme. Det er foretatt georadarmålinger, boringer, og analyser av boreprøver. I ni undersøkelsesbrønner er det målt temperaturer og grunnvannsnivå på 5, 10 og 20 meter dyp. Målingene har blitt foretatt fra 3.mai til 23. november 2007. Registrering av fluktuasjoner i vassdraget rundt akviferen har blitt foretatt i samme periode. Dataene har blitt brukt til å utvikle en sedimentologisk modell og til å bygge en tre dimensjonal grunnvannsmodell for simulering av grunnvannsstrømning og varmestrøm. Det er brukt finite element modellen FEflow 5.3. Det er gode samsvar mellom observerte og simulerte verdier. For vurdering av uttakspotensialet er det utarbeiddet et transmissivitetskart og et temperatursenkningskart for 15 til 20 meter der temperaturen er stabil i området ved 7-9 °C. Resultatene viser at det er mulighet for store pumpekapasiteter, at det er optimale temperaturer for bruk av grunnvarme. Det er gjort et kart som viser grunnvarmepotensialet (kW) i ulike områder. ENGLISH SUMMARY: In this master thesis groundwater surveys in an aquifer in Seljord, Telemark, Norway have been done. The purpose of this work is to find the potential for utilization of ground heat from the aquifer. Field surveys have been ground penetrating radar, drillings and sediment analysis. Nine monitoring multilevel wells have been established and groundwater temperatures and heads from 5, 10 and 20 meter depth have been recorded. Temperatures and water level from surrounding rivers and lakes were also recorded. To obtain this a sedimentological model and a 3D groundwater flow and heat flow model have been made. The finite element model FEflow 5.3 was used. There is a good correspondence between observed and simulated results. To evaluate the groundwater heat potential, there are made maps of transmissivity and possible temperature lowering and pumping capacity from depth of 15-20 meter, where the temperatures are stable at 7-9 °C. The results show possibilities for huge pump capacities and optimal groundwater temperatures for use of the groundwater heat. It is made a map that shows the potential of ground heat in different areas.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectHydrogeologi
dc.subjectGrunnvarme
dc.subjectModellering
dc.subjectSeljord
dc.titleKartlegging av grunnvarmepotensialet i Seljord : hydrologisk kartlegging av et infiltrasjonsmagasin : transient 3D modellering
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi467


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record