Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeggdal, Kristine
dc.coverage.spatialKroatia
dc.date.accessioned2016-01-18T09:39:10Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:11:42Z
dc.date.available2016-01-18T09:39:10Z
dc.date.available2017-04-19T13:11:42Z
dc.date.issued2016-01-18
dc.identifier.citationHeggdal, Kristine. Å forstå «dei andre» Ein studie av skulen som arena for forsoningsarbeid. Master thesis, Telemark University College, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438876
dc.description.abstractTema for oppgåva er «skulen som arena for forsoningsarbeid». Oppgåva er avgrensa til å omhandle ungdommar som har teke faget «Cultural and Spiritual Heritage of the Region» (CSHR), ved tre ungdomskular i den nord-austlege delen av Kroatia, i tidsrommet 2007-2014. Faget blei til som ein del av Nansen Dialog Nettverk sitt forsoningsarbeid på Balkan. Faget skal fremje elevane sin felles kulturarv, som ein del av deira identitet, og det skal fremje ei felles forståing og respekt for andre og ulikskapene som finst i lokalsamfunnet. I denne oppgåva ynskjer eg å få kunnskap om ungdommane opplever at faget CSHR har gjeve dei den kompetansen dei meiner hjelp dei med å møte multikulturelle utfordringar i eige samfunn, som følgje av etnisk konflikt. Oppgåva sitt teoretiske perspektiv er knytt til identitet, eit førestilt fellesskap og multikulturell utdanning. For å forstå bakgrunnen for faget og ungdommane sine opplevingar er også historiekunnskap knytt til det geografiske område viktig. Empirien i oppgåva er henta frå intervju med 11 ungdommar som har gjennomført faget. Funna i oppgåva syner at faget har gjeve ungdommane kompetanse om korleis fordommar skapast og korleis dei kan redusere desse. Gjennom faget har dei også utvikla toleranse og respekt ovanfor «dei andre» og dei har fått auka kunnskap om eigen kultur og identitet. Funna syner også at ungdommane meiner at dei treng denne kompetansen i møte med dei multikulturelle utfordringane i eige samfunn og at faget er ein viktig del av deira utdanning.
dc.language.isonno
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectidentitet
dc.subjectmultikuturell utdanning
dc.subjectetnisk konflikt
dc.subjectskule
dc.titleÅ forstå «dei andre» Ein studie av skulen som arena for forsoningsarbeid
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi200
dc.subject.nsi280
dc.subject.nsi069


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel