Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Taave Cathrine
dc.coverage.spatialAsker
dc.date.accessioned2016-05-04T09:10:50Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:11:37Z
dc.date.available2016-05-04T09:10:50Z
dc.date.available2017-04-19T13:11:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationNilsen, T. C. Et frivillighetens hus - møteplass for integrasjon? Master thesis, University College of Southeast Norway, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438868
dc.description.abstractMasteroppgaven med tittelen «Et frivillighetens hus – møteplass for integrasjon?» er en studie av et frivillighetshus i Asker kommune. Formålet har vært å danne et bilde av dette husets rolle for opplevelsen av integrasjon og lokal tilhørighet. Undersøkelsen består hovedsakelig av intervjuer med ti personer som på ulike måter er knyttet til frivillighetshuset Hasselbakken. Fem personer har innvandrerbakgrunn og fem er etniske norske. Intervjupersonene har ulike oppfatninger om mye, men er enige om at de opplever en varm og åpen atmosfære på Hasselbakken. At huset rommer mange frivillige organisasjoner og har kommunalt ansatt koordinator, framheves som vesentlig. Den nye virkeligheten med en million mennesker på flukt til og i Europa var ukjent da arbeidet med oppgaven startet. Begreper som «flyktningkatastrofe» og «integrasjonskrise» har fått ny aktualitet. Mer enn på lang tid ser vi behov for alle gode krefter i integreringsarbeidet. Mye av det som allerede er tenkt, prøvd ut og satt i system av de frivillige i samarbeid med offentlig sektor vil derfor komme godt med. De ti intervjuene fra «livet på Hasselbakken» forteller om opplevelsen av at integreringsarbeidet skjer gjennom blant annet: - lavterskeltilbudene «Damedag» og «Språkkafé» med mulighet til språktrening - de «nye» får mulighet til å bidra aktivt med noe de selv kan - fleksibilitet i tilbudene - fellesskap rundt praktiske prosjekter - positiv nysgjerrighet overfor de «nye» - læring er viktigste motivasjon for både migrantene og de etnisk norske - ansatt leder og assistent som koordinerer tilbud/legger til rette - husets struktur og fysiske rammer, beliggenhet og atmosfære Det store bildet etter analysen viser at til tross for en del utfordringer oppleves Hasselbakken som en integrerende arena, og at det bygges sosiale nettverk der som får positive ringvirkninger utover i familiene og lokalsamfunnet.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norge
dc.subjectintegrasjon
dc.subjectinnvandring
dc.titleEt frivillighetens hus - møteplass for integrasjon?
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi220
dc.subject.nsi331


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record