Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSletten, Marte
dc.date.accessioned2016-11-04T09:07:53Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:09:28Z
dc.date.available2016-11-04T09:07:53Z
dc.date.available2017-04-19T13:09:28Z
dc.date.issued2016-11-04
dc.identifier.citationSletten, M. Autonomistøtte, regulering av motivasjon og aktivitetsnivå hos voksne personer med diabetes type II - 3 år etter en 12 ukers treningsintervensjon. Master thesis, Telemark University College, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438808
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan opplevelsen av treningsmiljøet, de tre psykologiske behovene og aktivitetsnivået henger sammen med motivasjonsreguleringen til fysisk aktivitet hos personer med diabetes type II. Mer spesifikt vil det si hvordan den opplevde autonomistøtten kan være med å bygge oppunder de tre psykologiske behovene for autonomi, kompetanse og tilhørighet. Samt hvordan disse psykologiske behovene, den opplevde autonomistøtten og aktivitetsnivået henger sammen med den indre motivasjonen til fysisk aktivitet, hos personer med diabetes type II. Dette ses på i lys av selvbestemmelsesteorien (SDT), 3 år etter deltagerne var med i en 12 ukers treningsintervensjon (Deci & Ryan, 2002) Metode: Studiet er en oppfølging av forskningsprosjektet «Effekt av høy-intensiv aerob trening blant voksne med diabetes type 2» som ble gjennomført i 2011. I forskningsprosjektet så de på effektene av aerob utholdenhetstrening ved moderat- og høyintensitet hos personer med diabetes type II, med en 12 ukers treningsintervensjon. 28 deltagere var med på kartleggingen av aktivitetsnivået, hvor International Physical Activity Questionnaire - kortversjon (IPAQ) ble benyttet. Kartleggingen av aktivitetsnivået lå som grunnlag for dybdeintervjuene, hvor 8 av de 28 deltagerne deltok, ved bruk av selvseleksjon. Intervjuguiden ble utarbeidet i tråd med BREQ-2 (motivasjonskvalitet), HCCQ (selvrapportert autonomistøtte) og BPNES (behovstilfredsstillelse). Resultat: Opplevelsen av miljøet som autonomistøttende er ulikt blant deltagerne, og tilfredstillelsen av de psykologiske behovene for autonomi, kompetanse og tilhørighet oppfattes forskjellig. Deltagerne er indre og ytre motivert, og ligger inn under reguleringer fra indre til introjeksjonsregulering. Ingen av deltagerne oppfyller minimumsanbefalingene fra helsedirektoratet for voksne og eldre, men de fleste deltagerne er i den mengden aktivitet, og trener på den intensiteten de ønsker med tanke på målet og bakgrunnen med treningen. Konklusjon: Med utgangspunkt i resultatene fra studien viser det seg at å fremme et autonomistøttende treningsmiljø er gunstig med tanke på deltakernes videre deltagelse i fysisk aktivitet. Treningsintervensjonen for 3 år siden var det som startet, og la grunnlaget for videre fysisk aktivitet hos deltagerne. Nå 3 år etter treningsintervensjonen er det en positiv sammenheng mellom et autonomistøttende miljø som bygger oppunder de tre psykologiske behovene for autonomi, kompetanse og tilhørighet, og en selvbestemt form for motivasjonsregulering. Mengde aktivitet, og treningsintensitet henger sammen med motivasjonsreguleringen til deltagerne. Deltagerne som hadde en selvbestemt form for motivasjon hadde et høyere aktivitetsnivå og treningsintensitet, enn den som lå inn under en kontrollert form for motivasjon eller den beveget seg imellom reguleringene. Selv om deltagerne er i den mengden aktivitet de selv ønsker, er aktivitetsnivået til alle deltagerne under anbefalingene for fysisk aktivitet fra helsedirektoratet.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectdiabetes type II
dc.subjectfysisk aktivitet
dc.subjectSDT
dc.subjectAutonomistøtte
dc.subjectMotivasjon
dc.titleAutonomistøtte, regulering av motivasjon og aktivitetsnivå hos voksne personer med diabetes type II - 3 år etter en 12 ukers treningsintervensjon
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi804
dc.subject.nsi852


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel