Show simple item record

dc.contributor.authorBruun, Espen
dc.date.accessioned2012-10-15T11:22:39Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:08:56Z
dc.date.available2012-10-15T11:22:39Z
dc.date.available2017-04-19T13:08:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBruun, E. Unge og friluftsliv : en kvantitativ studie av motiver blant unge for å delta på DNT BaseCamp. Master thesis, Telemark University College, 2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438756
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hvorfor unge velger å reise på BaseCamp. Jeg var interessert i å finne ut hva det var som motiverte den enkelte deltageren for å reise på nettopp BaseCamp og om den enkeltes deltageren sin bakgrunn har hatt noe å si. Her benyttet jeg meg av kvantitativ metode for å undersøke dette. Jeg var selv på to BaseCamper for å dele ut og samle inn spørreskjemaer i tillegg til at jeg også sendte ut skjemaer til de jeg ikke fikk besøkt selv. I nevnte spørreskjema la jeg vekt på å kartlegge motivfaktorer for å reise på BaseCamp, oppslutning omkring friluftsliv i løpet av det siste året, friluftsliv i oppveksten og hva slags sosial bakgrunn deltagerne hadde. En viktig del av undersøkelsen min gikk på motivasjon for å reise på BaseCamp. Her tok jeg utgangspunkt i REP-skalaen og formulerte 25 spørsmål som omhandlet ulike motivfaktorer for å reise på BaseCamp. Her benyttet jeg meg av SPSS for å analysere de resultatene jeg fikk inn. Jeg benyttet meg av teoriene til Giddens og Bourdieu når det gjaldt å forklare de funnene jeg gjorde på et teoretisk nivå. Jeg har også knyttet de funnene jeg gjorde opp i mot andre, lignende undersøkelser og funn fra Statistisk Sentralbyrå. Jeg gjorde flere interessante funn og et av hovedfunnene gjelder motivasjon for å delta på BaseCamp. Hovedgrunnene for å reise på BaseCamp viste seg å være ”kontemplasjon” og ”sosialt samvær”. Noe overraskende var motiver som ”Natur” og ”Fart og spenning” ikke gjeldene når det gjaldt grunner til å reise på BaseCamp. Et annet viktig funn var at det ikke var de store forskjellene når det gjaldt oppslutningen fra ulike sosiale lag. Selv om det var flest deltagere som kom fra middelklassen, kom en nesten like stor andel fra arbeiderklassen. Jeg fant også at det i første rekke er de sosiale aktivitetene ved BaseCamp som teller mest og deretter de enkelte aktivitetene. I tillegg viste det seg at deltagerne på BaseCamp er generelt mer aktive enn befolkningen sett under ett.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectFriluftsliv
dc.subjectUngdom
dc.titleUnge og friluftsliv : en kvantitativ studie av motiver blant unge for å delta på DNT BaseCamp
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi220


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record