Show simple item record

dc.contributor.authorRjukan, Torfinn Hansen
dc.date.accessioned2009-09-22T12:00:04Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:08:35Z
dc.date.available2009-09-22T12:00:04Z
dc.date.available2017-04-19T13:08:35Z
dc.date.issued2009-05-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438722
dc.description.abstractMenn og gutter er underrepresentert i forskningen på kroppsbilde, samtidig som det ser ut til å være en tendens i samfunnet at mannskroppen kommer stadig mer i fokus. Den slanke og muskuløse idealmannskroppen kan man nær sagt se over alt. Særlig ser et slikt mannsideal ut til å ha fått et godt fotfeste i den oppblomstrende fitnesskulturen. Hensikten var derfor å undersøke menns fysiske aktivitet, kroppsidealer og kroppsbilde og se om samfunnets fokus på utseende og kropp særlig blir forsterket i treningssenter/helsestudiomiljøer. Denne studien er et underprosjekt av en større landomfattende undersøkelse om doping som har blitt initiert av sosial og helsedirektoratet. All data i denne studien er hentet ut i fra deres undersøkelse. Totalt besvarte 5331 vernepliktige spørreskjemaet mens de var inne til sesjon, med en kjønnsfordeling på ca. 84 % menn og 16 % kvinner. Treningssenter/helsestudio og klubb/idrettslag fremgår som de aktivitetsarenaene med best oppslutning (ca 38 %). Den mannlige idealkroppen er slank og muskuløs og den kvinnelige er tynn og slank. Mennene er fornøyd med kroppen generelt, men mange er misfornøyd med muskulaturen. 68,5 % mener de har for lite muskler, 52 % for tynne armer, 51,1 % for slappe magemuskler. Funn indikerer at nesten halvparten av mennene opplever krav og forventinger til å ha en idealkropp. Trening anses som den vanligste handlingen i relasjon til kroppsmisnøye. Det er indikasjoner på at aktive i treningssenter/helsestudio er mer misfornøyd med kroppen enn klubb/idrettslagsaktive. Dette kan ha sammenheng med at flere også opplever press til å ha idealkroppen. Ulike sosiokulturelle teorier diskuteres før det til slutt anvendes et systemteoretisk perspektiv som overordnet forklaring på problemet. Mange av mennene var misfornøyde med ulike aspekter ved kroppen, særlig musklene og funnene indikerer at slikt kritisk syn kan blir forsterket i treningssenter/helsestudiomiljø. Dette bekrefter at menn i likhet med kvinner også har bekymringer relatert til kropp og utseende og at dette absolutt bør settes på dagsorden.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectKropp
dc.subjectKroppsbilde
dc.subjectKroppsideal
dc.subjectFysisk aktivitet
dc.subjectKroppsmisnøye
dc.subjectKroppsoppfatning
dc.subjectTreningssenter
dc.subjectIdrettslag
dc.titleProsjekt perfekt : fysisk aktivitet, kroppsideal og kroppsbilde blant norske 18-19 åringer
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi330


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record