Show simple item record

dc.contributor.authorHaugenes, Margunn
dc.date.accessioned2013-10-16T09:33:29Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:08:32Z
dc.date.available2013-10-16T09:33:29Z
dc.date.available2017-04-19T13:08:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationHaugenes, M. Kvinnelige trenere i toppfotball : en studie av hvordan det er å være kvinne innenfor en mannsdominert kultur. Master thesis, Telemark University College, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438716
dc.description.abstractFootball is very male- dominated domain. This applies at all levels, particularly managers and coaches. Women's football is a relatively new phenomenon, and it is only in the last decade that we have had a small increase in the number of female coaches. The aim of this study was to gain a better understanding of what it is like to be a female coach at the top level of football in addition to finding out how they became coaches in the first place. The method I have used to seek answer to these questions is qualitative interviews with six women who coaches at a high level. I have mainly used parts of Pierre Bourdieu's theoretical perspectives to anchor the study. I have also used some theories of gender and media power and research directly linked to women and football. The findings of my study show that playing careers at a high level is one of the main reasons why these women become coaches in football. Family and previous coaches have been significant at the start of their football career. Five of six coaches in the study did not intend to become coaches, but seized the opportunity when they got it after their playing career had ended. In exercising the job, the female coaches feel that women?? football is seen as a second-rate sport, and that it has low status. Male coaching colleagues often have little knowledge of women?? football and feel superior to their female colleagues. The women I interviewed, except one, could well imagine working in men's football. They maintain that the leaders here do not know what skills they have, and that they are not even considered for these jobs. Female football must often put up with very inconvenient training hours. The inconvenient timing of training sessions represents one of the biggest challenge for coaches in women`s football. Training in the evening is not very family-friendly and may be the main reason why these women are uncertain about continuing in the profession. Another reason is the fact that they meet tiered players who work or study full time in addition to playing elite football. This makes it difficult to obtain the desired quality of the training. My informants believe the amount of media coverage of women's football is adequate, but they also believe that the quality of the reporting is poor.
dc.description.abstractFotball er en arena som er svært mannsdominert. Dette gjelder på alle nivå, men spesielt på ledere- og trenernivå. Kvinnefotball er et relativt nytt fenomen, og det er først i de siste 10- årene at vi har fått en liten vekst av kvinnelige trenere i fotball. Målet med denne studien har vært å få en økt forståelse for hvordan det er å være kvinnelig trener på toppnivå i fotball. I tillegg ønsket jeg å vite mer om hvordan de er blitt trenere. Metoden jeg har brukt for å finne ut mer om dette, er kvalitative intervju med seks kvinner som er trenere på høyt nivå. Jeg har hovedsakelig brukt sider av Pierre Bourdieus teoretiske perspektiver til å forankre studien teoretisk, men jeg har også brukt teorier innen kjønnsforskning og mediemakt. I tillegg til relevant forskning knyttet til problemområdet. Funnene i studien sier at spillerkarrierer på høyt nivå er en av hovedgrunnene til at disse kvinnene ble trenere i fotball. Familie og tidligere trenere har vært betydningsfulle i starten av fotballkarrieren. Fem av seks trenere i studien hadde ikke tenkt å bli trenere, men grep muligheten når de fikk den etter endt spillerkarriere. I trenerjobben føler de kvinnelige trenerne at de driver med en annenrangs idrett og at den gir liten status. Mannlige trenerkollegaer har ofte liten kunnskap om kvinnefotball og føler seg overlegne sine kvinnelige kollegaer. Alle kvinnene jeg intervjuet unntatt en, kunne godt tenke seg å jobbe innen herrefotballen. De mener at lederne her ikke vet hvilken kompetanse de har og at de ikke en gang blir vurdert i disse jobbene. Rammebetingelsene er en av de største utfordringene for trenere i kvinnefotball. Treninger på kveldstid gjør jobben lite familievennlig, derfor er det usikkert hvor lenge trenerne fortsetter i yrket. I tillegg møter de slitne spillere som har full jobb eller studier ved siden av fotballen. Dette gjør det vanskelig å få ønsket kvalitet på treningsarbeidet. Mine informanter mener mengden av medias dekning av kvinnefotball er som fortjent, men de mener at kvaliteten på denne dekningen er for dårlig.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectFotball
dc.subjectTrenere
dc.subjectFotballtrenere
dc.subjectKvinner
dc.titleKvinnelige trenere i toppfotball : en studie av hvordan det er å være kvinne innenfor en mannsdominert kultur
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi330
dc.subject.nsi370


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record