Show simple item record

dc.contributor.authorKallevik, Ørjan Alendal
dc.date.accessioned2016-11-02T12:49:48Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:08:23Z
dc.date.available2016-11-02T12:49:48Z
dc.date.available2017-04-19T13:08:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKallevik, Ø. A. Mental tøffhet i fotball: En kvalitativ undesøkelse av fenomenet mental tøffhet hos toppfotballspillere. Master thesis, University College of Southeast Norway, 2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438703
dc.description.abstractHensikten med min masteravhandling er å belyse fenomenet mental tøffhet i en fotballspesifikk kontekst. Oppgaven har forsøkt å øke forståelsen av mental tøffhet gjennom en kartlegging av egenskaper relatert til den mentalt tøffe fotballspilleren, og identifisering av faktorer som kan bidra til utvikling av kvaliteten. Oppgaven har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan forstår et utvalg toppfotballspillere mental tøffhet, og på hvilken måte kan man utvikle kvaliteten? Oppgavens problemstilling er besvart i lys av Jones et al. (2002; 2007) sitt rammeverk av mental tøffhet. Oppgavens teoretiske grunnlag kan vise til et utvalg egenskaper under kontekstene trening, kamp og livsstil fra et idrettsgenerelt ståsted. Seks kvalitative intervju og påfølgende analyseprosess er benyttet for å besvare oppgavens problemstilling. Studiens informanter var alle toppfotballspillere med erfaring fra den norske Tippeligaen eller høyere. Samtlige av informantene hadde aldersbestemte- og/eller A-landskamper. Min studie viser til at toppfotballspillernes forståelse av mental tøffhet i stor grad samsvarer med tidligere idrettsgenerell forskning. Studiens funn indikerer at egenskaper presentert i tidligere nevnt rammeverk også i stor grad vurderes som gjeldende i fotball. Informantene i studien opplevde mental tøffhet som nyttig for å håndtere både medgang og motgang og viste til blant annet egenskapene fokus, tro på seg selv, evnen til å presse seg selv og håndtere press som viktige til de ulike stedsspesifikke kontekstene. I et utviklingsperspektiv trakk studiens informanter frem et utvalg faktorer hvor samtlige samsvarte med tidligere forskning. Studiens funn viser til at påvirkning gjennom mental trening, ulike typer erfaring, påvirkning av individer i utøverens nettverk og treningsmiljøet kan alle bidra til utvikling av den mentalt tøffe fotballspilleren.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norge
dc.subjectmental tøffhet
dc.subjecttoppfotball
dc.subjectfotballprestasjon
dc.subjectidrettspsykologi
dc.titleMental tøffhet i fotball: En kvalitativ undesøkelse av fenomenet mental tøffhet hos toppfotballspillere.
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi330
dc.subject.nsi333


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record