Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHovind, Sverre
dc.coverage.spatialLorthølet
dc.coverage.spatialFautbua
dc.date.accessioned2016-11-05T20:04:37Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:08:22Z
dc.date.available2016-11-05T20:04:37Z
dc.date.available2017-04-19T13:08:22Z
dc.date.issued2016-11-05
dc.identifier.citationHovind, S. Så var jeg endelig hjemme igjen En diakron diskursanalyse over meningsinnholdet i hyttebøkene til to av Statskogs åpne buer i Femundsmarka. Master thesis, Telemark University College, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438702
dc.description.abstractDenne avhandlingen setter søkelyset på innholdet i hyttebøkene til to av Statskogs åpne buer i Femundsmarka – Lorthølet og Fautbua. Det er gjort lite forskning på hyttebøker. Hvordan endres beskrivelsen av opplevelser, holdninger og handlingsmønstre? Kan hyttebøkene belyse endringer over tid i friluftslivsdiskursen? Hvilke verdier kommer til syne? Jeg ønsker å se på eventuelle endringer i meningsinnholdet i løpet av den aktuelle tidsperioden. For Lorthølet sin del vil det si fra 1978 til i 2013, og for Fautbua fra 1971 til 2013, selv om enkelte årganger med hyttebøker mangler. Utgangspunktet for studien er følgende to problemstillinger: 1. Hvordan endrer beskrivelsen av naturopplevelse, naturbruk og trender i friluftslivet seg fra de første hyttebøker og til i dag (2013)? 2. Hvordan blir bruken (nytteverdien og symbolverdien) av den åpne bua beskrevet i hyttebøkene? Ytringene som faller inn under en eller begge problemstilingene kategoriseres og gjennomgår en kvantitativ delanalyse. Dette for å tydeliggjøre forekomsten av bestemte tema i ytringene og hvordan dette endrer seg over tid. Deretter belyses meningsinnholdet i ytringene, og hvordan dette eventuelt endrer seg gjennom den aktuelle tidsperioden. Et eksempel på dette er at man forteller om jaktopplevelser i hele perioden, men innholdet i det man forteller endrer seg til en viss grad. Analysen av meningsinnholdet skjer i form av en diakron diskursanalyse, dvs at man analyserer hyttebokdiskursen over tid. Funn som gjøres vil bli analysert, diskutert og kritisert. Analysen viser at noen deler av diskursen er stabil, mens andre deler har vært og fortsatt er under endring. Det er ikke samsvar mellom hyttebokdiskursen til de to buene, så det som er i endring i den ene bua er i noen tilfeller stabilt i den andre, og omvendt. Dette er med på å gi hver hyttebok sin egenart, og man kan ikke alltid forutsi hva man vil gjøre av funn i hyttebøker. Et gjennomgående funn er at ytringene som er av nyere dato har en tendens til å ha noe mer overfladiske tekster. Mens man tidligere beskrev det vakre i naturen, vil man nå i større grad nøye seg med å fortelle at naturen er vakker. Et annet funn er at det er bua, og da særlig Fautbua, som hylles i ytringene. Opplevelsen av bua får i stor grad folk til å uttrykke sterkere følelser enn de gjør om opplevelsen av naturen.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectdiakron diskursanalyse
dc.subjectnaturopplevelser
dc.subjecthyttebøker
dc.titleSå var jeg endelig hjemme igjen En diakron diskursanalyse over meningsinnholdet i hyttebøkene til to av Statskogs åpne buer i Femundsmarka
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi200
dc.subject.nsi075


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel