Show simple item record

dc.contributor.authorIngebrigtsen, Kim
dc.date.accessioned2016-11-05T19:37:11Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:08:20Z
dc.date.available2016-11-05T19:37:11Z
dc.date.available2017-04-19T13:08:20Z
dc.date.issued2016-11-05
dc.identifier.citationIngebrigtsen. K. Barns møte med natur på leirskole. -En kvalitativ studie av to leirskoler i Norge. Master thesis, Telemark University College, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438700
dc.description.abstractDenne oppgaven er en delstudie av et større forskningsprosjekt som er igangsatt av Norsk institutt for naturforskning (NINA) m.fl. Hovedfokuset i prosjektet er meningsdanning og sosialisering i friluftslivet, med studier av hvordan barn opplever naturen fra selv-initierte og uorganiserte aktiviteter og til organiserte og planlagte aktiviteter med tilstedeværelse av voksne. Dette delstudiet omhandler barns møte med natur på leirskole som er en organisert og planlagt aktivitet med voksen tilstedeværelse. I denne studien ser jeg nærmere på hvordan barnas naturmøte arter seg på to utvalgte leirskoler i Norge. Empirien fra det kvalitative feltarbeidet blir drøftet opp mot de ambisjonene leirskolen hadde da den ble utviklet mellom 1930 til 1960-tallet. Empirien blir også drøftet i lys av den progressive pedagogikken som leirskolen var basert på. Studien viser at leirskolens ambisjoner om å være en arena for å oppleve et nytt miljø, kommer tilsynelatende i skyggen av fokuset på læring. Leirskoleoppholdet slik det fremstår i studien er svært organisert og med få innslag av spontanitet. Det legges sterke føringer for hva som skal læres og hvordan naturen skal oppleves. Barna skal i stor grad sosialiseres inn i den voksnes måte å forstå naturen, med fokus på verdier som læring, tradisjon, historie, turkultur, samt fred og ro. Verdier som lek frihet og utforskning legges det i mindre grad vekt på. Det virker som om pedagogikken ved de utvalgte leirskolene har endret seg i forhold til de pedagogiske ambisjonene leirskolen hadde da den startet. Den progressive erfaringsbaserte pedagogikken virker til å ha blitt byttet ut med en mer deduktiv pedagogikk som tar sikte på å lære elevene ett gitt kunnskapsstoff mer effektivt, slik at man lett oppnår mestringsfølelse og dermed får tid til flere aktiviteter.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectpedagogikk
dc.subjectleirskole
dc.subjectfriluftsliv
dc.titleBarns møte med natur på leirskole. -En kvalitativ studie av to leirskoler i Norge
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi280
dc.subject.nsi332


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record