Show simple item record

dc.contributor.authorLund, Anne Grete
dc.date.accessioned2012-09-11T07:17:01Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:59:50Z
dc.date.available2012-09-11T07:17:01Z
dc.date.available2017-04-19T12:59:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationLund, A.G. Emo som ungdomssubkultur - «Never judge a book by its cover». Master thesis, Telemark University College, 2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438620
dc.description.abstractDenne avhandlingen ser på hvordan ungdomssubkulturen «Emo» kan forstås i en lokal kontekst. Avhandlingen er en kvalitativ feltarbeidsstudie basert på aktiv bruk av snøballmetoden hvor jeg har vektlagt data jeg fikk i samtaler med nøkkelinformanter både utenfor og innenfor miljøet. Problemstillingen min består av to spørsmål: 1) I hvilken grad kan reproduksjonen av det ungdomskulturelle uttrykket «Emo» lokalt forstås med referanse til Erving Goffmans begrep «stigma» og Howard Beckers begrep om «stempling»? 2) Og i forlengelse av dette; hvilke samspill kan vi se mellom hvordan ungdomsidentiteten «Emo» oppfattes av unge som ser den utenfra og unge som identifiserer seg med uttrykket? Sammen med blant annet teori om subkultur, ungdomskultur og identitet, utgjør Erving Goffman og Howard Becker det teoretiske hovedverktøyet. Det første kapittelet hvor jeg presenterer min etnografi handler om «Emo» sett utenfra. Hva tenker og mener «sossene» rundt fenomenet «Emo»? Her blir avviksbegrepene stigma og stempling mye brukt i drøftingen av de utsagn og påstander som «sossene» forteller rundt Emo-miljøet. Det andre kapittelet med etnografi handler om «Emo» opplevd fra innsiden. Hva er motivet for at noen velger dette uttrykket? Hvordan oppleves det å være «Emo» i ulike kontekster? Hvordan fungerer miljøet på innsiden? Her blir også stigma og stemplingsbegrepene drøftet. I dette kapittelet er det også gjort forsøk på å se hvorvidt det er dissens mellom de påstander/utsagn som kom fra «sossene» på utsiden opp mot det «Emo» forteller fra innsiden.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectemo
dc.subjectsubkultur
dc.titleEmo som ungdomssubkultur - «Never judge a book by its cover»
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi360no


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record