Show simple item record

dc.contributor.authorUlviksbakken, May Britt
dc.date.accessioned2017-03-21T09:38:47Z
dc.date.available2017-03-21T09:38:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434815
dc.description.abstractBakgrunn: Eldre pasienter er hyppigere innlagt med døgnopphold ved norske sykehus enn resten av befolkningen, mens liggetiden ved sykehusene har blitt kortere. God rapportering er derfor vesentlig, når pasienter overføres fra sykehus til kommunale omsorgstjenester. Samtidig viser tidligere forskning at sykepleiedokumentasjonen kan være mangelfull, og sykepleiere kan oppleve en vanskelig balansegang mellom tidsbruk på direkte, pasientnær omsorg og dokumentasjon. Hensikt: Hensikten med denne studien har vært å kartlegge og beskrive sykepleiere i hjemmesykepleien sine erfaringer med sykepleiesammenfatninger, når pasienter utskrives fra sykehus til hjemmesykepleie. Metode: Det er brukt kvalitativ forskningsmetode med semistrukturerte, individuelle forskningsintervjuer. 8 offentlig godkjente sykepleiere som arbeidet i hjemmesykepleien i en kommune i Vestfold har blitt intervjuet. Det er brukt hermeneutisk meningsfortolkning, ved systematisk tekstkondensering, som analysemetode. Resultater: Studien viste at det finnes et diskrepans eller et avvik mellom det hjemmesykepleiens sykepleiere ønsker at sykepleiesammenfatningene skal inneholde og det de faktisk inneholder. Det kan synes som om sykepleierne som skriver, og sykepleierne som mottar sykepleiesammenfatningene, befinner seg i adskilte virkeligheter eller verdener. Hjemmesykepleiens sykepleiere ønsket opplysninger som var konkrete og detaljrike, mens de opplevde opplysningene som abstrakte og generelle. De ønsket mer fokus på hjemmesituasjonen og «veien videre», mens sykepleiesammenfatningene hadde fokus på sykehussituasjonen. Resultatene viser ulike oppfatninger av om eldre pasienter har særlige behov for opplysninger i sykepleiesammenfatninger. Konklusjon: Sykepleiesammenfatninger blir ansett som viktige, men det finnes et avvik mellom det hjemmesykepleiens sykepleiere ønsker at sykepleiesammenfatninger skal inneholde, og det de faktisk inneholder. Sykepleiesammenfatninger utført i tråd med faglige og etiske retningslinjer, synes å få bedre konsekvenser i form av brukbarhet og nytte, og gir bedre forutsetninger for å utføre sykepleie i tråd med etiske retningslinjernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjecthjemmesykepleienb_NO
dc.subjectsykepleierenb_NO
dc.titleSykepleiere i hjemmesykepleien sine erfaringer med sykepleiesammenfatninger Sykepleiere i hjemmesykepleien sine erfaringer med sykepleiesammenfatninger, når pasienter utskrives fra sykehus til hjemmesykepleienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber68 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record