Show simple item record

dc.contributor.authorStrandli, Elin helene Aarø
dc.date.accessioned2017-02-22T08:44:54Z
dc.date.available2017-02-22T08:44:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431675
dc.description.abstractBakgrunn: Antall personer med demens i Norge i dag er ca. 70000. Frem mot 2040 vil antallet mest sannsynlig fordobles. Demens er ikke bare en stor belastning for den som er syk, men også de nærmeste pårørende rammes av sykdommen. Det er stort behov for meningsfulle dagaktivitetstilbud for personer med demens, og alternative og mer fleksible former for avlastning for pårørende. Hensikt: Å få kunnskap om ektefelle/samboeres opplevelser av Inn på tunet dagaktivitetstilbud. Deres erfaringer vil kunne gi et viktig bidrag til den etterspurte kunnskapen om tjenestenes verdi, innhold og anvendelighet. Teoretisk forankring: Funnene belyses av teorier om omsorg, relasjonskontrakt og salutogenese. Metode: Studien har en kvalitativ tilnærming med bruk av dybdeintervjuer, og er forankret i en fenomenologisk-hermeneutisk vitenskapstradisjon. Utvalget består av syv ektefeller/samboere til personer med demens som deltar i et Inn på tunet dagaktivitetstilbud. Data er analysert ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse. Resultat: Pårørende opplever Inn på tunet som et helsefremmende tilbud både for personen med demens og for seg selv. Tilbudet oppleves av de pårørende å tilrettelegge for identitetsfremmende aktiviteter for personen med demens. Videre opplever de at personen med demens trives med tilbudet, og selv opplever de tilbudet som avlastende. Konklusjon: Opplevelsen av tilbudet som helsefremmende er kompleks og sammensatt sett i lys av teorier om relasjonskontrakt, omsorg og salutogenese. Gårdens mangfold av aktiviteter, personalets evne til å tilrettelegge for sosialt fellesskap med mye humor, mestringsopplevelser og informasjonsflyt mellom tilbud og hjem er av betydning for opplevelse av trivsel. Pårørendes opplevelse av trivsel for personen med demens påvirker deres egen opplevelse av avlastning. Samarbeidet mellom landbruket og pleie- og omsorgsektoren bør videreutvikles på bakgrunn av funn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Buskerud og Vestfoldnb_NO
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subjectdagtilbudnb_NO
dc.titleInn på tunet – et helsefremmende tilbud En studie om ektefellers opplevelser med dagaktivitetstilbud for personer med demensnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber86 s., vedleggnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record