• Innovasjon i velferdsteknologi: Samarbeid i nytt marked 

      Branstad, Are (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;22, Research report, 2015-12-10)
      Denne rapporten drøfter betingelser for samarbeid og innovasjon mellom bedrifter som leverer velferdsteknologiske løsninger og kommunene som er deres kunder. Formålet er å få kunnskap om hva som virker fremmende på samarbeid ...