• Kompetanse i hjemmetjenesten : kvalitet og forutsigbarhet for pasienten 

      Strandquist, Marit (Rapport / Høgskolen i Vestfold, Research report; Peer reviewed, 2007)
      Et kompetansebasert styringssystem for helse- og omsorgstjenesten ble utprøvd i hjemmetjenesten i tre Vestfoldkommuner i 2006 i regi av Norsk Sykepleierforbund (NSF). Styringssystemet var utviklet gjennom en serie prosjekter ...