• Anvendt statistikk 

   Reinertsen, Jon (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2008-12)
  • Grunnleggende statistikk 

   Reinertsen, Jon (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2006-02)
   Et poeng med dette lille heftet er å dekke behovet for repetisjon av noen viktige statistiske begrep fra grunnutdanningen. Spesielt gjelder det beskrivende statistikk, enkel regresjon og korrelasjon, estimering og ...
  • Statistikk og SPSS for enkle undersøkelser 

   Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;73, Working paper, 2013-09-06)
   Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, gjøres det noen ganger en undersøkelse som avsluttende Bacheloroppgave. Den gir da 7,5 studiepoeng. Studentene har, enten parallelt eller på forhånd, hatt et relativt ...