• Statistikk og SPSS for enkle undersøkelser 

      Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;73, Working paper, 2013-09-06)
      Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, gjøres det noen ganger en undersøkelse som avsluttende Bacheloroppgave. Den gir da 7,5 studiepoeng. Studentene har, enten parallelt eller på forhånd, hatt et relativt ...