• En innføring i EU, EFTA og EØS-avtalen : EØS-loven av 27.11.92 

      Bratlie, Knut (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2004-01)
      I denne artikkelen vil du noen steder støte på EU og andre steder EF. EU, den europeiske union, er betegnelsen på det samlede samarbeidet mellom de 15 EU-statene og omfatter det du senere vil møte som EU-samarbeidets “tre ...