• En innføring i EU, EFTA og EØS-avtalen : EØS-loven av 27.11.92 

   Bratlie, Knut (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2004-01)
   I denne artikkelen vil du noen steder støte på EU og andre steder EF. EU, den europeiske union, er betegnelsen på det samlede samarbeidet mellom de 15 EU-statene og omfatter det du senere vil møte som EU-samarbeidets “tre ...
  • En innføring i EU, EFTA og EØS-avtalen : EØS-loven av 27.11.92. 2.utg. 

   Bratlie, Knut (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud, Working paper, 2007-01)
   Denne artikkelen bygger på en artikkel med samme tittel, utgitt som arbeidshefte nr. 55 i oktober 2003. Artikkel inneholder mye nytt materiale og er dessuten oppdatert og ajourført pr. 1.1.2007. I denne artikkelen vil du ...