• Etikette i golf 

   Kleppen, Halvor (HiT skrift, Research report, 2006)
   Golfspillet har til forskjell fra mange andre ballspill, regler for hvordan spillerne og publikum skal oppføre seg. Folk som kommer inn i golfsporten første gang vil lett se en sammenheng mellom disse reglene og en snobbete ...
  • Hjertet i hjernen : det biologiske grunnlaget for kjenslene 

   Høystad, Ole Martin (HiT skrift, Research report, 2005)
   Denne artikkelen handlar om forholdet mellom kjenslene og hjernen, korleis vårt kjensleliv er bestemt og betinga av korleis hjernen biologisk er oppbygd og nevrofysiologisk er sett saman. Artikkelen er ei vidareføring av ...
  • Tempo og paradoks i mentalhistoriske endringar. Undset - Elias- Foucault 

   Høystad, Ole Martin (HiT skrift, Research report, 2005)
   Ein av dei mest kjente debattane i det som kan kallast moderne norsk mentalitetshistorie, er debatten mellom professor i historie Edvard Bull på den eine sida og Sigrid Undset og hennes meiningsfelle, professor i ...