• Gården som pedagogisk ressurs : eksempler fra Verran 

      Krogh, Erling; Olsen, Odd Jarle Stener; Haukeland, Per Ingvar (TF-notat 13/2005, Working paper, 2005-09-10)
      Initiativet til og finansieringen av feltarbeidet i Verran er knyttet til forskningsprosjektet "Fra produksjon til konsum" under forskningsprogrammet "Landskap i endring" i regi av Norges forskningsråd. Prosjektet bygger ...