• Det sammensatte Telemark : en litteraturundersøkelse om forholdet by og land i Telemark fylke 

   Haukeland, Per Ingvar; Bolkesjø, Torjus; Brandtzæg, Bent Aslak; Vareide, Knut (TF-notat 12/2005, Working paper, 2005-09-15)
   Telemarksforsking-Bø har gjennomført en undersøkelse om forholdet mellom by og land under tittelen "Det sammensatte Telemark", hvor vi, på oppdrag av Telemark fylkeskommune, belyser integrasjonen mellom Øvre og Nedre ...
  • Duett eller duell? Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Haukeland, Per Ingvar; Jervan, Bård (Research report, 2013-08-27)
   Rapporten går i første del gjennom de to fagfeltene; programteori for attraktive lokalsamfunn og helhetlig reisemålsutvikling hver for seg. Den ser deretter på samspillflatene mellom de to, hvor det refereres til funn fra ...
  • Evaluering av Innovativ Fjellturisme : et prosjekt i ARENA-programmet 

   Haukeland, Per Ingvar; Heian, Mari Torvik; Stavrum, Heidi; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 20/2006, Working paper, 2006)
   Bakgrunnen for prosjektet Innovativ Fjellturisme er turismens utfordringer som internasjonal næring i sommerhalvåret. Fjellturismen i Buskerud, Telemark og Aust-Agder deltar i prosjektet ved følgende syv fjelldestinasjoner: ...
  • Evaluering av prosjektet "Kompetansebrobygging i Midt-Telemark" : sluttrapport 

   Stavrum, Heidi; Haukeland, Per Ingvar (Arbeidsrapport 1/2008, Working paper, 2008)
   ”Kompetansebrobygging i Midt-Telemark” er et kompetanseutviklingsprosjekt som ledes og administreres av Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU). Prosjektet er treårig, med varighet fra 01.04.05 – 31.12.07. Prosjektet ble ...
  • Følgeevaluering av prosjektet "Kompetansebrobygging i Midt-Telemark" : statusnotat 

   Stavrum, Heidi; Haukeland, Per Ingvar (TF-notat 1/2007, Working paper, 2007-02-08)
   "Kompetansebrobygging i Midt-Telemark" er et kompetanseutviklingsprosjekt som ledes og administreres av Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU). Prosjektet er treårig, med varighet fra 01.04.05 ??31.12.07. Prosjektet ble ...
  • Gården som pedagogisk ressurs : eksempler fra Verran 

   Krogh, Erling; Olsen, Odd Jarle Stener; Haukeland, Per Ingvar (TF-notat 13/2005, Working paper, 2005-09-10)
   Initiativet til og finansieringen av feltarbeidet i Verran er knyttet til forskningsprosjektet "Fra produksjon til konsum" under forskningsprogrammet "Landskap i endring" i regi av Norges forskningsråd. Prosjektet bygger ...
  • Kompetansebrobygging Midt-Telemark 

   Haukeland, Per Ingvar (TF-notat 4/2005, Working paper, 2005-02-10)
   Denne rapporten foreligger som et resultat av forprosjektet “Kompetansemiljøene og næringsutvikling i Midt-Telemark” i regi av Midt-Telemark næringsutvikling AS (MTNU). En modell har blitt utviklet i forprosjektet med tanke ...
  • Kragerøkystens framtid : rapport fra et foresightprosjekt i Kragerø kommune 

   Kobro, Lars Ueland; Haukeland, Per Ingvar (Rapport 268, Research report, 2010-04-19)
   Et bredt utvalg av personer fra politisk ledelse, administrasjon og det sivile samfunn i Kragerø har utviklet fire ulike framtidsbilder av Kragerøsamfunnet. Rapporten oppsummerer arbeidet. Kragerøs kommune forvalter et ...
  • Midt-Telemark 2020 : et internasjonalt senter for forsking og utdanning? : et scenarieprosjekt 

   Haukeland, Per Ingvar; Rønning, Egil (Arbeidsrapport 10/2007, Working paper, 2007)
   Prosjektet Midt-Telemark 2020: Et internasjonalt kompetansesenter for forsking og utdanning? er initiert av Midt-Telemark Rådet og Midt-Telemark Næringsutvikling som en visjon for kompetansemiljøet i Midt-Telemark, ...