• Kundetilfredshet med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune 

   Vareide, Knut; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 12/2007, Working paper, 2007)
   Telemarksforsking-Bø har vurdert brukertilfredsheten med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune. Dette har blitt gjort gjennom en postal spørreundersøkelse til brukere av tjenestene. I ...
  • Næringsanalyse for Akershus 

   Vareide, Knut; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 18/2006, Working paper, 2006)
   I denne næringsanalysen er utviklingen med hensyn til befolkning, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, bedriftenes bruk av SkatteFUNN til finansiering av FoU analysert på ulike ...
  • Næringsanalyse for Nord-Trøndelag 

   Vareide, Knut; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 27/2006, Working paper, 2006)
   I denne næringsanalyser er utviklingen med hensyn til befolkning, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, nyetableringer, vekst, lønnsomhet, bedriftenes bruk av SkatteFUNN til finansiering av FoU analysert på ulike ...
  • Næringsanalyse for Østfold 

   Vareide, Knut; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 26/2006, Working paper, 2006)
   I denne næringsanalyser er utviklingen med hensyn til befolkning, sysselsetting, næringsstruktur, pendling, nyetableringer, vekst, lønnsomhet og bedriftenes bruk av SkatteFUNN til finansiering av FoU analysert på ulike ...
  • Næringsanalyse Tinn 

   Vareide, Knut; Aastvedt, Ailin (Arbeidsrapport 1/2006, Working paper, 2006)
   I denne rapporten analyseres utviklingen i Tinn kommune, med hensyn til befolkningsutvikling, pendling, sysselsetting, lønnsomhet, vekst, nyetableringer og samlet næringsutvikling.