• Analyse av barnehagesektoren i Nittedal kommune 

   Streitlien, Åse; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin (Research report, 2012-05-15)
   Denne rapporten skal danne et grunnlag for kunnskapsbasert utvikling av en ny barnehagestrategi for Nittedal kommune. I rapporten er det gjort vurderinger knyttet til behov og dimensjonering av sektoren, samt analyse og ...
  • Konsekvenser av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Lexau, Øyvind; Streitlien, Åse; Hagen, Anette; Baksås, Tor Erik (Working paper, 2013-02-28)
   På oppdrag fra Utdanningsforbundet har Telemarksforsking sett på mulige konsekvenser av overgangen fra øremerkede midler til rammefinansiering av barnehagesektoren.