• Evaluering av Felles landbrukskontor Vågå og Sel 

      Rønning, Egil (Arbeidsrapport 28/2007, Working paper, 2007)
      Evaluering av landbrukskontoret for Sel og Vågå er gjennomført som en kartlegging av hvordan gardbrukerne opplever sammenslåinga. Det er også kartlagt interne og eksterne effekter, nye rutiner, arbeidsmiljø/fagmiljø og ev. ...