• Konsekvenser av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren 

      Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Lexau, Øyvind; Streitlien, Åse; Hagen, Anette; Baksås, Tor Erik (Working paper, 2013-02-28)
      På oppdrag fra Utdanningsforbundet har Telemarksforsking sett på mulige konsekvenser av overgangen fra øremerkede midler til rammefinansiering av barnehagesektoren.